3 פרסים במשפט אחד,
הוספת תגובה לדף  אף מילה על שיתופי - על מיסוד וספונטאניות * על זכויות וחובות * על משפחה פנימית וחיצונית * ועל תולדות הברבריות
שם הכותב:  זוהר
נושא / כותרת  3 פרסים במשפט אחד,
תוכן ההודעה:  "החבר במרכז". בר בר.

משפט זה זיכה את המוחות של ההפרטה ב-3 פרסים עולמיים. המחברים הדגולים גם מועמדים לפרס להסטוריה של ימי הביניים, וגלי ההונים, ברברים ( = מהביטוי "בר בר", כי כך נשמעו באזניי התרבותיים, מעט מילים, והרבה צעקות!) "בר בר".
מיטב המוחות בעולם מנסות לפענח את גדולת משפט המפריטים הזה המגלם עולם מושגים ומלואו, ומוכיח שלאחר הפנמה של המשפט הזה, "החבר במרכז", לא היה צורך בכתיבה נוספת, בהגות, בהתפלספויות, וקשקשות נוספת בנושא "קיבוץ" כי למעשה הוא תמצית וחזות הכל ועונה על כל הצרכים האינטלקטואלים של הקבוצה הסוגדת לו. "בר בר"
זוהר
העתקת קישור