תודה לדודו על מאמר-השבת שלו: חלום ושברו
הוספת תגובה לדף  על עיצוב ומשמעות - קרוב למאה שנים אנו מתאמצים ללחוץ את המשמעות האינסופית של רעיון הקיבוץ אל תוך חצרו המגודרת. בינתיים, ללא הצלחה. עם זאת, כמי ש
שם הכותב:  דני
נושא / כותרת  תודה לדודו על מאמר-השבת שלו: חלום ושברו
תוכן ההודעה:  אילו גם שבתותי היו פוריות כמו אותה שבת של דודו פלמה (שלא היה לו מה לעשות בה...), שהניבה את מאמרו על 'המשמעות ועיצובה', הייתי מברך עליהן ברכה גדולה. תודה לדודו על השבת שהקדיש לנו.
בעצם הוא התייחס ל'חלום' ול'שברו', שזה אינו בא בלעדי זה, כמו "מיטב השיר - כזבו", וזה מבטל את זה, ולעולם הם 'משחקים זה בזה' ונוגסים זה את זה' תומכים ומכשילים, מרוממים ומשפילים, מולידים וחורצים דין-מוות.
העתקת קישור