אופטימי? לא חושבת... אולי - ציפורה
הוספת תגובה לדף  על עיצוב ומשמעות - קרוב למאה שנים אנו מתאמצים ללחוץ את המשמעות האינסופית של רעיון הקיבוץ אל תוך חצרו המגודרת. בינתיים, ללא הצלחה. עם זאת, כמי ש
שם הכותב:  ציפורה הזקנה
נושא / כותרת  אופטימי? לא חושבת... אולי - ציפורה
תוכן ההודעה:  אולי לא הבנתי נכון דודו,
אתה כותב: "עם זאת אני מאמין גדול "ברוח האדם היא רוח עז" ואני מציע לא לוותר". זה תמיד נכון, ואני בעד!

אבל לפני כן כתבת: "לפעמים היו בניסיונות האלה יותר מדי עיצוב ולפעמים להיפך - יותר מדי משמעות. אבל נדמה לי שצריך להודות במידה רבה של יושר, שכל הניסיונות שהתקיימו עד עתה ושהתמודדו באופן אמפירי וכן עם המשימה, הבלתי אפשרית כמעט, עדיין לא צלחו."

אם אני מבינה נכון דודו, בתהליך של השתנות מתמדת מהקומונה, 80 שנות שיתופי, 10 שנות דיפרנציאלי של חלק מהם, 100 שנים שאתה מביא כ-"בלוק" אחד שלא צלח... כאשר בתהליך הזה הרוב פנה ל"משמעות" אינדיבידואליסטית ואפילו האגואיסטית ומנסה לשנות את משמעויות ה"קיבוץ", כאשר חלקו התייאש מהרעיון כולו, וחלק מנסה לצקת משמעות "קיבוצית" ל"עיצוב" הקפיטליסטי המחלק באופן שונה את האנשים על פי שכרו הדיפרנציאלי, כאשר נושא האחווה, והערבות הדדית היא בסימן שאלה אצל חלק מהמפריטים, אתה מתייחס ל"כל הניסיונות" שלו צלחו כיחידה אחת, כבלוק אחד, ומתעלם מקו פרשת מים "משמעותית" (משמעות שונה או אפילו הפוכה), קו פרשת מים במשמעות ובעיצוב ה"חצר" המחולקת ל"פרצלציות".

וממשיך: "עם זאת אני מאמין גדול "ברוח האדם היא רוח עז" ואני מציע לא לוותר. עוד נכונו לנו עלילות. כל עוד האדם קיים על פני הארץ, לא יסופו ממנה הניסיונות לברוא חברה שיתופית ושוויונית, שיעצבו אותם, לפי רוחם וכוחם להעביר את הרוח הזאת (המשמעות) מהכוח אל הפועל (העיצוב). אותם בני אדם שנפשם תמיד "דרור שואפת לא ימכרוה בעגל פז", ויבקשו להתמודד עם המטלה הסיזיפית הזאת של עיצוב רוחם אל תוך מסגרת שתכיל אותה בזמן נתון. מטלה, שיש להודות שאנחנו מעט עייפנו מלהתמודד איתה. נכון לעכשיו."

כלומר, חרף העובדה ש100 שנות קיבוץ לא צלחו, ויש דיסוננס-קוגניטיבי חריף, לדעתי, בין המשעות (קיבוץ) לעיצובו ה"מתחדש" (הקפיטליסטי) של חלק (!) מהקיבוצים המופרטים, יהיו כאלה " תמיד "דרור שואפת לא ימכרוה בעגל פז", ויחזרו לבראו קומונה שיתופית שיוויונית? הכיצד דודו?
מחד גיסא, מפריעה לי ההתעלמות במאמר מקו פרשת המים של "המשמעויות השונות של "קיבוץ". התעלמות הגורעת מאד מהניתוח ומהכמיהה שלך. מאידך, ההתעלמות מקיום קיבוצים שיתופיים, המנסים "המתמודדים באופן אמפירי עם המשימה..." לא צלחו..."
תסתלח לי דודו על קושי שלי להבין עד הסוף.
לגבי המשמעות והעיצוב ובעיקר עם קפקא, אחד מהענקי "המעצבים" מאד אהבתי.
תודה, וסליחה, ציפורה
העתקת קישור