מאמר חזק ואופטימי - טוב לקרוא
הוספת תגובה לדף  על עיצוב ומשמעות - קרוב למאה שנים אנו מתאמצים ללחוץ את המשמעות האינסופית של רעיון הקיבוץ אל תוך חצרו המגודרת. בינתיים, ללא הצלחה. עם זאת, כמי ש
שם הכותב:  אפרים מהמזרח
נושא / כותרת  מאמר חזק ואופטימי - טוב לקרוא
תוכן ההודעה:  מה קרה לו לדודו ?
אופטימי ויחד עם זה מעט כבר ולא בוש לגעת בשורשי הדברים. אישור סופי לערך המאמר יבוא כאשר אבני יגיד שהוא בבל"ת או משהו חכם מסוג זה.
כדאי אגב לדייק בציטוט - כי עוד אאמין גם באדם גם ברוחו רוח עז !
את ההמשך המתחדשים לא יאהבו - לא מכרתיה לעגל פז ! לענין הויכוח על טבע האדם, הכזה הוא אם אחר,כדאי להעיר שבהנגדה הזו יש בעיה - גם רוח האדם היא בטבע האדם !
העתקת קישור