זוהר, לצערי בחלק יהיה קפיטליזם חזירי, ציפורה
הוספת תגובה לדף  טבע האדם כתירוץ כושל - הנימוקים הקושרים את הצורך בהפרטת הקיבוץ לאסכולות העוסקות בטבע האדם הם שדופים ועלובים
שם הכותב:  ציפורה
נושא / כותרת  זוהר, לצערי בחלק יהיה קפיטליזם חזירי, ציפורה
תוכן ההודעה:  זוהר שלום,
הכל נעשה פשוט כשיש השקפה, חזון, אידיאולוגיה, ערכים - לא חשוב השם.
(ולכולם תמיד יש השקפה, במודע או שלא במוצהר!).

אני מסכימה עם הערותיך זוהר, המשליכות מהס"ד הצפון מערב אירופיאית לקיבוץ המתחדש. נהניתי לקרא את המאמר על הסוציאל דמוקרטיה הסקנדינבית. תודה זוהר על המאמר וההערות בהמשך. מהיום אני ממתינה ממך לעוד מאמרים מעניינים. תודה.

נראה לי שהתהליך בבניית המתחדש לא יצא מהשקפה מגובשת, מתוכננת לפחות בקווים הכלליים שלה, לא קבעו לפני 10, 5 שנים איזה עקרונות יאפיינו אותו ויבדלו אותו מהעיירה השכנה... רק בדיעבד, נולדה ועדת הסיווג, עלה נושא הערבות ההדדית ועוד כמה "מגבלות" או הגדרות (גדר).

יש בעיה: "לפי הגדרה", הגדרות נתפסות כ"מגבלות", כ"מעצורים" במובן השלילי, אם מציגים אותן כ"מגבלות" השפעתם שלילית.
לו היו מובילי השינוי לוקחים אחריות ומגבשים ומשרטטים טיוטות של המתחדש מתוך השקפת-עולם (ס"ד נניח) ומציגים את הדברים באור חיובי: "אלה העקרונות שלנו: בריאות, חינוך, יחסי עובד-מעביד, השתתפות בהנהלות וכד' (מה שכתבת זוהר) ". לו היו מתעסקים פחות בשלילת השיתופי ומדגישים את הטוב שבס"ד לעומת "הקפיטליזם החזירי". לו ולו ולו... הייתי יותר שמחה כי התוצאות היו שונות. ההנהגות התנועה נמנעו, או מחוסר אחריות או מפחד ל"אידיאולוגיות" כלפי החברים "העייפים מאידיאלוגיות" (אפשר לחשוב), או מסיבות אחרות להציג משנה סדורה, עקרונות ברורים ותשתית אידיאולוגית לקיבוץ-המתחדש. "לו עוזי מזכיר..." (כתבתי פעם?). אבל לא, הם רק "אפשרו" ולא הטוו, "ראו, תמכו מהצד" ולא לקחו שום אחריות.
מישהו וודאי יגיד שלא היה זמן לחשוב, לתכנן, שהקיבוצים קורסים וצריך מהר-מהר לעשות שינוי, מהר-מהר!! אצל כולם? בבת אחת?

והיום נראה שבחלק מהיישובים זה כבר מאוחר. שם לא יהיה ס"ד. בחלק יהיה קפיטליזם חזירי.
סליחה זוהר שעליתי טרמפ על הצעותיך כאן, ומביאה שוב (טרחנית אני? מה פתאום?) את השקפתי על הנעשה בקיבוצים בדור האחרון. שמחה על מה יש, בכל זאת יש עוד כמה קיבוצים, עצובה שהיום יש פחות, ורק היום מבקשים לצקת תוכן חברתי ומבנה כלכלי מתקדם, סוציאליסטי-דמוקרטי לאלה שאולי מראש לא התכוונו... הלוואי.

מה אומר אריק רייכמן על "טבע-האדם הסקנדינבי"? שהם טמבלים המשלמים מסים גבוהים, דואגים לפרזיטים... שהס"ד מנוגדת לטבע-האדם-האמיתי?"

ציפורה
קראתי את התגובה של עוזי. אמרתי פעם שהוא כנה, ומבין עניין? אמרתי או לא?
העתקת קישור