קיבוץ מפטר חבר העובד תמורת חשבונית שמנפיק הקיבוץ
הוספת תגובה לדף  הצעה לקיבוץ שיתופי מתקדם - טיוטת הצעת עקרונות לקיבוץ שיתופי מתקדם ומתעדכן, מוצגת לדיון ציבורי
שם הכותב:  שומר חוק
נושא / כותרת  קיבוץ מפטר חבר העובד תמורת חשבונית שמנפיק הקיבוץ
תוכן ההודעה:  סיפור אמיתי עם 4 שאלות בסופו:
[כל הפרטים המזהים בתאור הבא שונו וטושטשו כדי למנוע זיהוי האדם והקיבוץ, והתאור נעשה כך שישקף מצב עקרוני, הנכון כללית לגבי עשרות או מאות חברי-קיבוצים !]

חבר קיבוץ מופרט, שבו כיום כל אחד צריך לדאוג ל'פרנסתו' לבדו (לא ידוע לי אם זה מעוגן ב'תקנון' של אותו קיבוץ, או שזאת רק 'התנהלות בפועל'), מצא עבודה מטעם 'מטה' התנועה הקיבוצית (תק"צ) דווקא, ועבורו.
העבודה התנהלה בפועל כבמעין 'קבלנות', וחבר הקיבוץ היה מדווח בכל חודש על שעות-עבודתו הן ליחידה בתק"צ מטעמה הוא עבד, והן להנהלת-החשבונות של "קיבוצו".
ה"קיבוץ" (כ'עוסק מורשה' עפ"י חוקי מדינת-ישראל) הוציא חשבונית חודשית לתק"צ ותמורתה היה מגיע התשלום ל"קיבוץ", שם הוא נרשם לזכותו של החבר, וממנו היו מנוכים סכומי העלות של 'הוצאות המחיה' שהחבר חוייב בהן (מחשמל ועד שכר-דירה, מזון וביטוח בריאות).
אלא שלאמיתו של דבר לא הגיע לקיבוץ מלוא התשלום תמורת העבודה של ה"חבר", משום שנוכו ממנו 'במקור' ע"י גזברות התנועה הקיבוצית 'מיסי התנועה' שלכאורה חייב בהם "הקיבוץ" כחבר בתק"צ.
וכאן עיקרה של בעיה חדשה: לאחרונה נוטים באותו "קיבוץ" לנתק את יחסיו עם התק"צ, שלדעת 'הנהלת ה"קיבוץ" לא תורמים להם שום דבר ! מכאן – הם מפסיקים להכיר בחובתם לשלם 'מיסים' כלשהם לתק"צ. במזכירות התק"צ 'עושים שריר' והם עשויים להודיע ל"קיבוץ", שגם להבא הם ימשיכו לנכות משכרו של העובד שלהם ה"חבר" באותו הקיבוץ את מה שהם רואים כ'מיסי- חובה' של ה"קיבוץ" ל"תנועה".
הודיעו מנהלי ה"קיבוץ" לחבר, שמבחינתם, לאחר שלא יהיו יותר חייבים שום דבר ל"תנועה", כל סכום שינוכה משכרו – עליו ועל צוארו. כלומר: הוא כאילו 'משתכר' פחות באותו סכום בו יחייבו בתק"צ את ה"קיבוץ שלו".
במילים אחרות: ה"חבר" הוא שישלם בעל-כורחו את מיסי "קיבוצו" ל"תנועה"!
כאשר הודיע ה"חבר" שזה 'על גופתו', הודיעו לו מ"קיבוצו" חד-משמעית, שיותר לא יוציאו לתק"צ
חשבוניות לתשלום עבור עבודתו; מבחינתם הוא "מפוטר" מלהיות עובד של ה"קיבוץ" בתק"צ (במעין קבלנות-מישנה, או כ'עובד של' הקיבוץ כ'ספק כוח-אדם' לתק"צ); ושיחפש לעצמו פרנסה אחרת, במקום-עבודה או אצל מעסיק אחר; כזה שישלם ל"קיבוץ" או ל"חבר" ישירות מבלי לנכות "מיסים" 'כאילו וולונטאריים', למעט מה שהוא ה"קיבוץ" מחוייבים בהם על-פי חוקי מדינת-ישראל.
ושאלותי – למשפטנים יודעי-דבר !
1. האם יש ל"חבר" עובד התק"צ 'מפלט' אחר מלבד מלהפוך ל'עוסק מורשה' בעצמו, שיוציא את חשבוניותיו הוא באופן פרטי לתק"צ ? [שזהו סיבוך בפני עצמו, ולא בטוח שהתק"צ כמעסיק יסכים לכך, כדי לא 'להפסיד' את כלי-הנשק שלו כלפי ה"קיבוץ" ה'סורר'].
2. האם יכול ורשאי קיבוץ – עפ"י תקנות הסווג החדשות או תקנות תקפות אחרות ב'פקודת האגודות השיתופיות' - "לפטר" את חבר הקיבוץ מעבודתו שעשה, משפטית כעובד "של הקיבוץ", ובפועל בתק"צ ?
3. האם יכול התק"צ להתחיל מ-1 בינואר 2007 להעסיק את חבר הקיבוץ" כשכיר שלו ישירות, ולשלם לו כך את שכרו – מבלי לנכות אפילו שקל אחד עבור מיסים, ש"קיבוצו" של העובד השכיר הזה (שעדיין הוא "חבר הקיבוץ") חייב לדעת התק"צ לשלם ? כלומר: האם ניתן, או אולי חובה חוקית היא (כנגזר מדיני-העבודה' במדינת-ישראל, שמעתה יחולו על יחסי עובד-מעביד שבין העובד לתק"צ) לנתק כל זיקה וקשר ותלות בין שכרו של העובד, על אף שהוא "חבר קיבוץ", לבין 'התחשבנויות' שבין "קיבוצו" של העובד לבין מעסיקו הישיר מעתה – התק"צ, בגין מערכות היחסים שביניהם ?
4. האם רשאי "קיבוץ" שכזה לצמצם את השתתפותו בעלות מחייתו וצרכיו של "חבר הקיבוץ" הזה, כל עוד הוא לא 'מכניס' לקופת-ה"קיבוץ" את מלוא הסכום בו הוא חייב על-פי החלטות הקיבוץ -
א. על רקע השתלשלות הדברים כמתואר קודם ?
ב. במידה שאין סעיף מפורש בתקנון אותו קיבוץ שאושר כדין, המתיר ומאפשר זאת ?
העתקת קישור