כנס געש, ואני שבקבוץ המשונה
הוספת תגובה לדף  טבע האדם כתירוץ כושל - הנימוקים הקושרים את הצורך בהפרטת הקיבוץ לאסכולות העוסקות בטבע האדם הם שדופים ועלובים
שם הכותב:  משה שכביץ
דואר אלקטרוני  shechvitz@gmail.com
מקום מגורים:  יש מצב, קבוץ משמרות
נושא / כותרת  כנס געש, ואני שבקבוץ המשונה
תוכן ההודעה:  אין ספק, שצודקים על פי השקפת עולמם, עוזי, ארנון, חבר מרכז ואחרים, שהם הרוב בקיבוצים המשתנים וזכותם להתוות לעצמם דרך.

כמו שאין ספק שצודק המיעוט, ראובן, עוד כמה ואני שעל פי השקפת עולמנו, זכותנו גם כמיעוט לנסות להשפיע וללכת בדרכנו.

מציאת פתרונות מחייבים וחוקתיים לגישור על הפער הזה צריך לדעתי להיות מוקד הדיון בכנס געש. ובסיס לפעולה נמרצת כלפי הרשויות - התנועה הקיבוצית, רשם האגודות, ומבקר המדינה.

ובעזרת השם שתצלח דרכנו.


העתקת קישור