לחבר מהמרכז (ת.33) בתגובתו לציפורה:על אמון ומנהיגות
הוספת תגובה לדף  טבע האדם כתירוץ כושל - הנימוקים הקושרים את הצורך בהפרטת הקיבוץ לאסכולות העוסקות בטבע האדם הם שדופים ועלובים
שם הכותב:  שיתופאי
נושא / כותרת  לחבר מהמרכז (ת.33) בתגובתו לציפורה:על אמון ומנהיגות
תוכן ההודעה:  כותב 'חבר מהמרכז':"...אני גם מתרשם שבקיבוצים רבים מהשיתופיים חברים מאוד מתוסכלים מחוסר היכולת להוביל שינוי הנובעת מהמצב הכלכלי הטוב ומהעדר מנהיגות (כך שמעתי מהם)".
ולא הצלחתי להבין: מה הוא המצב ומה התשתית המעשית והריגשית המתאימים ו"מבטיחים" יותר להנעת תהליכי שינוי - מצב כלכלי טוב ושביעות רצון ונחת של החברים, או מצב כלכלי רע (עד משברי) ותסכול, יאוש ומרירות של החברים ? גם זהו נושא ראוי ומסקרן לחקירה ודרישה שיטתיות ואפילו מדעיות, מעבר להתרשמויות 'ספוראדיות', אקראיות, חלקיות וסובייקטיביות. ש.
העתקת קישור