תודה לציפורה + 2 הערות
הוספת תגובה לדף  טבע האדם כתירוץ כושל - הנימוקים הקושרים את הצורך בהפרטת הקיבוץ לאסכולות העוסקות בטבע האדם הם שדופים ועלובים
שם הכותב:  חבר מהמרכז
נושא / כותרת  תודה לציפורה + 2 הערות
תוכן ההודעה:  תודה לציפורה על העשרת הדיון במחשבות הוגים על האלף השלישי, אין ספק שזה מעלה את רמת הדיון.

שתי הערות:

1. הספר " "the virtue of trustשל פוקויימה נכתב כמה שנים לפני 9/11 . לטובת הקוראים כדאי לספר שהוא עוסק במחקר השוואתי של מדינות שונות בעולם בעלות מאפיינים דומים (דמוגראפים, גיאוגראפים ואחרים) ומנסה לאתר את המשתנים המסבירים יותר מכל האחרים את ההצלחה של מדינה אחת על פני רעותה. הוא משווה למשל את איטליה ליפן ואת ארה"ב לברה"מ. הוא מוצא שהמשתנה המסביר הצלחה יותר מכל האחרים הוא האמון שיש לאזרחים זה בזה ובממסד השלטוני. לטענתו רמת האמון הגבוהה ביותר היא דווקא במשטרים הקפיטליסטים ביותר (החופשיים) כמו בארה"ב שם אנשים שמים את כל כספם בבורסה הפועלת כולה על בסיס אמון ורק אמון. זאת בניגוד למשטרים הקומוניסטים הריכוזיים בהם חוסר האמון גורם לכל אחד לדאוג לעצמו ולרמות את המערכת.

2. למרות הערותיך המחכימות, שאיפתך לתרבות דיון הוגנת והגונה, ההטפות שלך לאבני, ונטייתך לחשיבה גלובלית ולא לוקלית, לא התייחסת למסר העיקרי העובר בין השורות של רפי אשכנזי המתייחס למשתנים ולמחדשים. רפי כותב:
"אין לי כלום עם ה"משתנים" ו"המתחדשים" למיניהם, אין בנינו דבר משותף ועצוב הניסיון הפטתי של כמה פעילים, כתבים ומנהיגים המנסים להציג כאילו רב המשותף על המפריד בין שתי תפיסות עולם אלה. גם אין לי אתם שום ויכוח ואני לא מעוניין בו. פשוט, הם צפון ואני דרום.

האם ניתן לדעתך לנהל דיון אינטלקטואלי אמיתי מעמדת הסתגרות כ"כ משונה?
לי זה מזכיר את עמדת השבבניקים בדיאלוג עם הקהילה ההומולסבית בירושלים.
העתקת קישור