הזכות לדיור בתמוז
הוספת תגובה לדף  היש שיוך שיתופי?
שם הכותב:  אודי מנור, תמוז, בי
נושא / כותרת  הזכות לדיור בתמוז
תוכן ההודעה:  לצערי לא יכולתי להשתתף בדיון של הזר"ש על שיוך הדירות. לו השתתפתי, הייתי מספר מניסיוני בקיבוץ תמוז, שמבחינות רבות איננו מהווה מודל התייחסות לתנועה הקיבוצית הגדולה, שכן אין ברשותו אמצעי יצור, אין ברשותו אדמות, הוא לא רב דורי, הוא חלק מרשות מוניציפאלית, ועוד כהנה וכהנה. עם זאת אני מבקש לתמוך בדבריו של אלדד שלם ממעברות שרעיונו בדבר "הזכות לדיור" מיושם בתמוז מאז שנת 1999 שבה עברנו לשיכון הקבע שלנו. לא כינינו זאת "זכות לדיור", אבל זה מה שמתבצע בפועל. מהיבט זה לפחות, קיבוץ תמוז הוא בהחלט מודל לחיקוי, ואף שאינני מבין מספיק בתחום המשפטי, אני חש מוסמך לומר באופן חד משמעי כי הרעיון הוא בר מימוש. הוא אפשרי מבחינה טכנית, מבחינה כלכלית, והחשוב מכל - הוא נכון מוסרית ותואם את הרעיון השיתופי.
אני מבקש לברך את כל מי שמחפשים חלופות שיתופיות לאתגרים החברתיים-כלכליים העומדים לפנינו. עצם ההתכנסות לדון בנושא כלשהוא תחת הכוונה הזו, מעורר השראה.
העתקת קישור