לא המסגרת החוקית..
הוספת תגובה לדף  עיין ערך: מתחדש - ניסיון להבין לאן מובילים תהליכי ההפרטה את הקיבוץ וכיצד ייראה "הקיבוץ המתחדש" בעוד עשור או שניים
שם הכותב:  לרום
מקום מגורים:  לאדון מהמרכז
נושא / כותרת  לא המסגרת החוקית..
תוכן ההודעה:  בקיבוץ השיתופי השותפות לא היתה מבוססת על תקנונים נוקשים ומערכות המדינה. זה פשוט לא נכון וכל הפסיכולוגיזם המגוחך, שבעזרתו אתה מנסה לנתח את מעשיהם של אחרים לא ישנה דבר זה. האם אתה יודע מה המניעים לעמדותיך שלך באותה קלות שבה אתה קובע מה הם המניעים הפסיכולוגיסטיים לעמדותיהם של אחרים,בנוסח החברים השיתופיים ממשיכים לחפש מסגרות אירגוניות משפטיות כי זה מה שהם מכירים..
יש לי חדשות בשבילך - החיים בקיבוץ השיתופי היו מבוססים על הסכמה הדדית על מסגרת משותפת לחיי קיבוץ ! זה ולא אירגון נוקשה הכופה עצמו על החברים..יעיד על כך המספר האדיר של העוזבים לאורך השנים,אף אחד לא כפה עליהם לחיות בקיבוץ ! תעיד גם העובדה שעד השנים האחרונות לא ידענו כלל שיש רשם אגודות שיתופיות במשרד הפנים כי לא היו מחלוקות שהיה צריך להכריע בהן וגם התקנון נשאר כפי שהיה ולא שונה, בהיותו מבטא הסכמה כללית על ערכים. בשנים האחרונות השתנה כל זה כי שכבה מסוימת בקיבוץ נמאס לה לדאוג לכל דבר שהוא מעבר לעצמה וזהו המרד שלה.
זוהי הסיבה בגללה מתפרקים קיבוצים היום.
העתקת קישור