על חזון המתחדש
הוספת תגובה לדף  עיין ערך: מתחדש - ניסיון להבין לאן מובילים תהליכי ההפרטה את הקיבוץ וכיצד ייראה "הקיבוץ המתחדש" בעוד עשור או שניים
שם הכותב:  חבר מהמרכז
נושא / כותרת  על חזון המתחדש
תוכן ההודעה:  את חזון הקיבוץ המתחדש מחפשים עזרה דלומי, חבר משונה ושאר חברים "שיתופיים" מתחת לפנס הקיבוץ המסורתי. בקיבוץ המסורתי הייתה מעוגנת השותפות בתקנונים נוקשים בגיבוי מערכות מדינה כמו הרשם, המנהל, מס הכנסה וכיו"ב. ולכן מחפשים חברים אלו את התשובות במסגרות הארגוניות והמשפטיות המוכרות להם. זאת כאשר כל מגמת הקיבוץ המתחדש היא לנתץ מגבלות מסגרות אלו ולשחרר את החבר מהן כדי להפוך אותו לאדם חופשי יותר, הבוחר בקיבוץ מתוך רצון חופשי ולא מתוך כורח.

לכן, כך גם יצטרכו כנראה להיראות חיי השותפות בקיבוץ בעתיד - מבוססים על תרבות של שותפות ועל בחירה חופשית.

החזון אגב יהיה חזון קהילתי שינוסח בכל קיבוץ וקיבוץ בנפרד.

אבל פטור בלא תשובות כלכליות משפטיות אי אפשר - התשובה הפשוטה לרצון של החברים בשותפות המיוחלת יחייב שימוש במערכת העסקית המשותפת הקיימת בקיבוץ (ואינה קיימת ביישוב הקהילתי ובמושב בהיקפים כמו בקיבוץ) למימון הערכים השיתופיים השונים ובהם בעיקר הערבות ההדדית והאיכויות הקהילתיות שיבחרו כגון החינוך והתרבות.

הרעיון הוא לממן את השותפות מהנכסים ולא מעבודה (לא לשעבד את החבר) ואכן כן, זה יבוא על חשבון חלוקת רווחים ושיוך הון, אבל את זה יבינו בשלב יותר מאוחר.

מה שקורא זה שהשינוי מובל על ידי שני סוגים של אנשים - אלו שחושבים שהמהלך צריך להוביל לפירוק ואלו שחושבים שיש ליצור דבר חדש. השלב של העיסוק בנכסים בו אנחנו נמצאים עוסק בדילמה זו. עם הזמן יבינו כולם שכדי לקיים קיבוץ צריך עודף משמעותי מהעסקים ללכת לקהילה ולא לחברים, אבל זה יקרה רק אחרי שיובטח עתיד החברים, מהלך בו אנחנו נמצאים כרגע.
העתקת קישור