איזו גמישות לשונית..
הוספת תגובה לדף  התחכמויות ברגיל - לא יעזרו לו לברגיל כל התחכמויותיו הלשוניות - אין הפרטת כלכלה ללא הפרטת ערכים (הערות על מאמרו ב- ynet ביום 17/8/06)
שם הכותב:  לרום
מקום מגורים:  אין גבול לברגיל
נושא / כותרת  איזו גמישות לשונית..
תוכן ההודעה:  ברגיל בתגובה לסקר פערי השכר האחרון בתנועה הקיבוצית 16/10/06:

מזכ"ל התנועה הקיבוצית, גברי בר-גיל, אמר היום כי שיטת התמחור בקיבוצים שונה מזו של השוק החופשי: "תמחור משרות העבודה של חברי הקיבוצים לא נקבע בהכרח על פי כללי השוק אלא לפי החשיבות שאנחנו רואים בעבודות שונות כמו חינוך, בריאות וכדומה. מה שיותר חשוב זה שאנחנו מזהים שהשוויון הבסיסי בין החברים נשמר, מכיוון שהבדלי השכר בנטו נשארים קטנים".

מה לא יעשה ברגיל ומה לא יאמר בכדי להכשיר את השרץ - מי כמוהו יודע מצוין שתמחור משרות בקיבוץ לקראת דיפרנציאלי נעשה בידי חברה חיצונית ועל פי מחירי שוק. לבוא היום ולספר ברצינות שהתמחור נקבע גם לפי ערכים כמו חשיבות החינוך..
העתקת קישור