הבהרה לעוזי
הוספת תגובה לדף  עיין ערך: מתחדש - ניסיון להבין לאן מובילים תהליכי ההפרטה את הקיבוץ וכיצד ייראה "הקיבוץ המתחדש" בעוד עשור או שניים
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  הבהרה לעוזי
תוכן ההודעה:  עוזי ידידי
השאלה הייתה מה יקרה אם יתאפשר לחברי קיבוץ להפסיק את חברותם בו אך להישאר "בעלי הזכויות" בדירתם ולהמשיך להתגורר בו כתושבים שאינם חברים ממש כמו תושבי שכונת ההרחבה (שכלל אינם כלולים בעניין הזה). וזאת בנוסף לחברים, או יורשי חברים שנפטרו, שימכרו את דירתם לתושבים שאינם חברי הקיבוץ.

תחשוב רגע, למי יהיה אינטרס לנקוט בצעד כזה?
ל"חזקים" כמובן, אלה שמיסיהם (הגבוהים מדי לטענתך כבר עכשיו) מממנים את "הערבות ההדדית" ממנה נהנים ה"חלשים".
כל "חזק" שיעשה את הצעד הזה יגרום להכבדה נוספת על "החזקים" הנותרים וידחוף גם אותם לעשות כמוהו. ואז יכולים לקרות שני הדברים המבטלים את הסיווג כאחד:
גם חוסר יכולת לקיים את הערבות ההדדית וגם מצב בו למעלה ממחצית התושבים (מבלי לקחת בחשבון את תושבי ההרחבה) אינם חברים בקיבוץ.
זוהי תקנה 10 בתקנות האגודות השיתופיות - שיוך דירות בקיבוץ:
"קיבוץ שבעלי זכויות החכירה בלמעלה ממחצית הדירות שבו, למעט בדירות שבהרחבה הקהילתית, אינם חברי הקיבוץ, לא יוכל להיות מסווג כקיבוץ מתחדש."

לגבי "איך אני חושב שהמינהל ייקח רכוש ציבורי ששייך לאגודה" אז יש לך טעות מרה.. קרקעות המינהל המוחכרות לקיבוץ, על כל מה שבנוי עליהן, שייכות למינהל ולא לקיבוץ!
זכויות החכירה של הקיבוץ, עפ"י "חוזה החכירה לקיבוץ" שיש לו מול המינהל מותנה בשורה שלמה של תנאים (שרבים מהם מופרים ע"י הקיבוצים "המתחדשים" כבר היום) ובראשם כמובן התנאי שזה יהיה קיבוץ! ואף יסווג ככזה.
אבדן הסיווג יביא בהכרח לביטולו של חוזה החכירה,
העתקת קישור