ל-1 המיצטמרר.אם אתה קיבוצניק הרי שאתה חבר בסוג
הוספת תגובה לדף  מתנת הפרידה של השופט ברק
שם הכותב:  מושבניק
נושא / כותרת  ל-1 המיצטמרר.אם אתה קיבוצניק הרי שאתה חבר בסוג
תוכן ההודעה:  של תאגיד.
האם תרצה כפי שסבור סיטבון, שלתאגיד שלך-קיבוצך-כלומר בעצם לך,לא תהיינה זכויות קינייניות?
למעשה לא מדובר בזכויות קינייניות מכל וכל אלא מתוקף איזה חוק תינבענה זכויות אלו.
מתוקף חוק רגיל שמחוקקת הכנסת או מתוקף חוק חוקתי.
בארץ המקבילה,כמעט,לחוק חוקתי, הוא חוק היסוד.
מי שלא יודע מה האג'נדה של הכותב לא מבין את מטרתו.
המטרה מסתתרת באמירה קצרה ומוצנעת:"מכאן שפריסת ההגנה החוקתית גם על תאגידים הנהנים גם כך מכוח כלכלי ופוליטי עצום, היא החלטה בעלת *משמעות חלוקתית* ברורה".

"חלוקתית". צדק חלוקתי מבית מידרשה של הקשת הדמוקרטית.
ואכן לשיטתו הוא צודק.עובדה.בא בית המישפט וביטל את החלטות המינהל המקנות לחקלאים זכויות באדמה.
אלו לא היו זכויות חוקתיות,גם לא של האנשים,חברי המושבים והקיבוצים,וגם לא של התאגידים(אגודת המושב ואגודת הקיבוץ)שלהם.
גם חוק היסוד המגן על חופש העיסוק לא סייע.

כך היה גם בתביעה של בנק המזרחי שטען שאינו צריך לשאת בנזקים של החלטת הממשלה בעיניין בטחוני-מדיני שגרם לכך שלוקחי משכנתאות הפסיקו לשלם על בתיהם כי הם נהרסו.
זה כמו החזרת משכנתא לפני הזמן המזכה את הבנק בקנס שמשלם הלוונ על הנזק שניגרם למלווה משיבוש תוכניותיו.
באופן כללי קניין הינו דבר מה שהחברה קובעת מי יהיה בעליו.בעירק נהג עודאי(למיטב זיכרוני)בנו של סדאם לקחת נשים יפות בליל נישואיהן למיטתו.
אפילו על אשתו לא היתה לבעל זכות קניין למרות שסביר ששילם עבורה.

הקושי שבמצב כזה נובע מאי הבהירות באשר לזכויות של הפרט כלפי פרטים אחרים וכלפי אירגונים והמדינה.
הדברים בעייתיים וקשים בתחום הנד'לן במיוחד מפאת משך הזמן שעובר עד להשלמת תוכנית.
כניסה לביצוע בתנאים מסויימים ואח'כ שינויים חדשות לבקרים יוצרת חוסר ודאות גדול שאחת הדרכים להתמודדות עימו הינה לקיחת טווחי ביטחון גדולים המעלים את מחיר המוצרים הסופיים.
ככל שזכויות קניין רבות יותר זוכות להגנה חוקית רופפת יותר כך גדל חוסר הוודאות ונזקיו.
הקשת מעוניינת בהגנות רופפות ככל האפשר על זכויות הקניין מפני שהמזרחים,בגדול,הם מעוטי קניין,מחד,ובגלל שבכך יוכלו לתקוף דרך בג'צ זכויות של פרטים עשירים ותטגידים ולנשלם מקיניינם שלטעמם וטענתם נוצר בעושק גנבה ורמיה בעיקר מהם.
כך למשל הם רוצים להחזיר את מס הירושה כי הוא פוגע בעיקר באשכנזים גם אם הוא בוטל כי גרם ליותר הוצאות מהכנסות והכניס אנשים לסיחרור של המצאת "פטנטים" כדי להתחמק מהמס.
נוצר מצב שהעשירים הגדולים הצליחו לא לשלם ומי ששילם היו הבינוניים שלא היו להם מספיק משאבים כדי להעזר בעו'ד ורואי חשבון מהשורה הראשונה כדי להימלט מהתשלום.
מי שרכושו נמוך מסף מסויים ממילא לא משלם.
אבל מה זה חשוב.


העתקת קישור