תגובה מספר 2 מוקדשת לציפורה
הוספת תגובה לדף  חינוך למיליונרים - המחיר המופרז שמשלמים חברי קיבוצים מופרטים על ילדיהם בגן מעלה את השאלה האם לא עדיף שאחד ההורים יוותר על יציאה לעבודה ויישא
שם הכותב:  רונן סנדר
נושא / כותרת  תגובה מספר 2 מוקדשת לציפורה
תוכן ההודעה:  ציפורה שלום, הלכתי לחפש איפה ומתי נערכה הצבעה על חוברת היישום של אורחות החיים. כפי שכתב לזר. כיוון שלא מצאתי אזכור לכך בחוברת פניתי לכמה חברים אבל איש לא זכר שהייתה הצבעה על חוברת היישום. אולי במקרה בלבל/התכוון לזר לדיון הצבעה שנערכה על תקציב הקהילה השנתי? טוב, זו לא הצבעה על חוברת היישום, אבל הנה קטע מתוך דפי ההתדיינות על סעיפי התקציב:
הסתייגויות - חברים: "להפריד חיוב בגן חובה". תגובת צוות ישום השינויים: "לא ניתן. יש בגן ילדים מתחת לגיל גן חובה. אלה התנאים שנסגרו עם הגננת, התקנים גבוהים. הגן הוא חלק ממערכת הגיל הרך. המבנה של ההוצאות גבוה יותר, דומה לצפית לדוגמא."
מגוון תירוצים. איזה הסכם נסגר עם גננת שאינה קשורה בכלל לקיבוץ כי היא עובדת של משרד החינוך (הגננת מכחישה בכל תוקף). שאר הילדים בגיל טרום חובה שגם הוא בפיקוח של משרד החינוך. בקיצור חברים, תדחפו את ההסתייגות שלכם.
בחוברת השינויים של נחשון, מעל טבלת העלויות שכוללת את תשלום הגן על סה"כ 750 ש"ח כתוב "התשלומים המופיעים להלן הינם דוגמה מקורבת הלקוחה מקיבוץ אחר". דוגמא מקורבת משמע: זה יהיה פחות או יותר התשלום. אבל, 1,420 ש"ח זה לא מקורב ולא בטיח, זה בערך הסכום שמשלמים ילדי חוץ למטרות רווח בגן של נחשון.
העתקת קישור