שלוש הערות ונמאס אחד גדול.
הוספת תגובה לדף  חינוך למיליונרים - המחיר המופרז שמשלמים חברי קיבוצים מופרטים על ילדיהם בגן מעלה את השאלה האם לא עדיף שאחד ההורים יוותר על יציאה לעבודה ויישא
שם הכותב:  פשוט נמאס לראות
נושא / כותרת  שלוש הערות ונמאס אחד גדול.
תוכן ההודעה:  כותב רונן סנדר:
"אני מכיר שלוש משפחות לפחות המסתייעות בסובסידיה שעלי(ה) כותב לזר ולא בדקתי את כלל החברים.
היתכן שתשלומי שאני נדרש לשלם אמורים לכסות גם את רשת הביטחון של הקיבוץ?"

שלוש הערות:
1. האם העובדה שקיבוץ נחשון מסבסד את חבריו המתקשים ומפעיל את רשת הביטחון ל(לפחות) 3 משפחות אינה מנוגדת לכל תפיסת העולם האומרת שכל הסיפור הוא בלוף של ההנהגה שרוצה להתעשר..וכו'.??
2. רוב תושבי נחשון שהינם גם חברי קיבוץ, נושאים בנטל כבד של רשת ביטחון שבעזרתה מקיימים את הקיבוץ, את השירותים ואת החברים המוגבלים. לעומת זאת, רונן סנדר כתושב, אינו משתתף בנ"ל, אך נלחם בקיבוץ על כל דבר ועניין כולל תשלום בגין חינוך ילדיו.. לזה יקרא "שיא החוצפה"
3. דיי נמאס. פשוט נמאס!
העתקת קישור