אכן בורות איננה דגל. לכן, הייטנר לך ללמוד!
הוספת תגובה לדף  ברית דמים - מן הראוי שהמגזר הדתי לאומי והמגזר הקיבוצי ישתפו פעולה ביניהם במאבק על פני החברה הישראלית, כפי שהם עושים בשרות הצבאי ובהגנה על המד
שם הכותב:  דני
נושא / כותרת  אכן בורות איננה דגל. לכן, הייטנר לך ללמוד!
תוכן ההודעה:  כאשר אומרים או כותבים לי שאינני יודע, גם אם אני בטוח בידיעותי, אני הולך לבדוק אותן שוב. כך עשיתי גם הפעם, כאשר נופף הייטנר 'מול פני האומה' בבורות שלי. בדקתי בכמה מקורות, והחלטתי לבחור את הקטע הבא (ערוך, ומקוצר על ידי), כדי לשים אותו לפני חטמו של הייטנר, היודע-כל, או ה'מכופף את העובדות' על פי השקפת-עולמו ועמדותיו. אני נוהג 'להתלות באילנות גבוהים' ממני, אורי חביבי. אנא, 'קשוט גם אתה את עצמך תחילה'. שים לב לשורות האחרונה מהציטוט הבא: מתוך הסטנוגראמה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ה-17 (החל מעמ' 91 ועד 94),של ישיבתה מס. 239 מיום 28.3.2005:
"מיכאל איתן (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט):
"... אני מציע הצעת חוק, מסגרת למשאל עם ... חבר הכנסת חיים רמון בטח זוכר, שידידו הטוב, יוסי ביילין, כאשר היה שר המשפטים, יזם במשרד המשפטים, הצעת חוק-יסוד משאל עם... הלכתי אל המקורות, אל ההצעה שיזם בשנת 1999 משרד המשפטים, על בסיס ההצעה הזאת הבאתי את ההצעה שלי למשאל עם, כהצעת חוק-יסוד, שתסדיר את נושא משאל-עם... השר חיים רמון:
היתה הסכמה בכנסת, היה דיון רציני מאוד בכנסת...
מיכאל איתן (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט):
יש חוק משאל עם.
השר חיים רמון:
החוק היה פשרה של קונצנזוס, שרק במקרה של ויתור על שטח ריבוני יהיה משאל עם.
השר חיים רמון:
החוק היה פשרה של קונצנזוס, שרק במקרה של ויתור על שטח ריבוני יהיה משאל עם.
היו"ר ראובן ריבלין:
... מה קורה עם אזור שהוא לא בריבונות ... ?
השר חיים רמון:
...היה דיון על זה... היתה החלטה, מה שבריבונות, יהיה משאל עם, מה שלא בריבונות, לא יהיה משאל עם.
מיכאל איתן (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט):
נכון...ההצעה שאתה מדבר עליה, שדרך אגב לא הובאה כחוק יסוד, אלא נאמר באותה הצעת חוק, לכשיחוקק חוק-יסוד: משאל עם, ההצעה הזאת תיכנס לתוקפה. ההצעה הזאת... דיברה רק על מסירת שטחים שעליהם חלה ריבונות ישראלית. ההצעה שלי מדברת על שטחים משטחי ארץ-ישראל. אני רוצה להסביר. בפקודת סדרי שלטון ומשפט יש הבחנה בין כל העולם לבין שטחי ארץ-ישראל. מה זה שטחי ארץ-ישראל לפי פקודת סדרי שלטון ומשפט? כאשר קמה מדינת ישראל, מדינת ישראל ירשה את כוחה מהמנדט הבריטי. אז, בפקודת סדרי שלטון ומשפט קבעו, שבכל שטח משטחי ארץ-ישראל, שבו צה"ל יכבוש וישלוט, רשאי שר הביטחון להחיל בצו את השיפוט והמינהל הישראלי. כלומר, המחוקק הישראלי עשה הבחנה בין שני סוגים של שטחים...
שטחים שבהם שר הביטחון יכול להחיל בצו את החוק והמשפט הישראלי, ושטחים שהוא לא יכול. לדוגמה, ערב הקמת המדינה, רמת הגולן לא היתה שטח מהמנדט הבריטי, לכן על-פי פקודת סדרי שלטון ומשפט, היא לא היתה משטחי ארץ-ישראל, אם צה"ל היה כובש את רמת הגולן, שר הביטחון לא יכול היה להחיל בצו.
היו"ר ראובן ריבלין:
...יותר מזה. כאשר מנחם בגין קבע את חוק הגולן, עמדה בפניו האפשרות לומר Annexation ולומר Application of the Israeli , והוא קבע, החלת החוק הישראלי ולא סיפוח. זאת אומרת, שלא בהתאם לסעיף 11, כפי שנעשה לגבי ירושלים." ואידך זיל גמור.
העתקת קישור