לבועז העצני ש'פיספס' את הכוונה, ומוביל לגהינום
הוספת תגובה לדף  ברית דמים? בבקשה! - כמתנחל, אני מציב תנאי אחד בלבד לקיום הברית שמציע אורי הייטנר. התנאי הוא שכל מי שרוצה לחבור אלינו לשותפות כלשהי, חייב להפסיק
שם הכותב:  דני
נושא / כותרת  לבועז העצני ש'פיספס' את הכוונה, ומוביל לגהינום
תוכן ההודעה:  האם יכולים שניים המסכימים על ענין משותף להוועד יחדיו ולחבור לטובת אותו ענין, למרות שבעניינים אחרים הם חלוקים ובני-פלוגתא גמורים ? או שתנאי לשיתוף פעולה הוא הסכמת כל אחד מהם לשגיונות השני בכל ענין ודבר, שלדברי האחר הוא 'בנפשו' ? האם אגנוסטיקון גמור, הכופר בעיקר, יכול לחבור לחרד לדבר ה' ולדבק בתורתו על תרי"ג מצוותיה לשם סיוע לדל ולאביון למשל - זה בגלל אמונתו בתורה שניתנה בסיני וזה בגלל נטייתו ההומאנית גרידא ? האם יכול 'נץ מטורף' ה'אוכל ערבים לתיאבון' בכל שבוע להגן בצוותא עם מי שמייחל למדינה דו-לאומית 'של כל אזרחיה' - על חופש ההתבטאות וזכות כל בר-דעת ובר-לבב לאמר בקול-רם את מה שעם ליבו ומה שהוא מאמין בו ? סתם שתי דוגמאות. "הילכו השניים יחד בלתי אם נועדו ?" נדמה לי שבועז העצני רוצה לראות את כ ו ל ם צבועים באותו הצבע (שלו !) לכל דבר וענין, ואם לאו - "תצא אש מן האטד" ותאכל את כל מי שאינו 'כתום', או לפחות - שיכבד וישאר בביתו, וישאיר לאנ"ש (אנשי שלומנו) את הזירה. את כ ל הזירות, כי לא חלק ולא נחלה לו 'בבית ספרנו'.
מצחצחי הלשון ומגלגלי העיניים לשמיים קוראים לזה 'אחדות ישראל' !ודל"ב.
העתקת קישור