רצה הייטנר לברך, ואויה - נמצא חלילה מקלל
הוספת תגובה לדף  ברית דמים - מן הראוי שהמגזר הדתי לאומי והמגזר הקיבוצי ישתפו פעולה ביניהם במאבק על פני החברה הישראלית, כפי שהם עושים בשרות הצבאי ובהגנה על המד
שם הכותב:  לאומי במוצהר
נושא / כותרת  רצה הייטנר לברך, ואויה - נמצא חלילה מקלל
תוכן ההודעה:  הגזירה השווה שגזר אורי הייטנר (תגובה מס.9) משטחי הגולן וירושלים המזרחית (שבשליטת ישראל מאז 1967) לחיפה, ות"א, הגליל והשרון, חולות חלוצה וואדי ערה (שבשליטת ישראל ובריבונותה מאז 1948-9) - אילולי נכתבה במקלדתו של אדם כהייטנר, הייתי בטוח שנכתבה ע"י מישהו הגורס שכל מה שנגזל ע"י צבא ישראל ב'נכבה', חזקה עליו שיושב לבעליו מלפני אסונם. זהירות, הייטנר: רצית לברך, ולהחיל על כל האזורים והמקומות הנ"ל דין אחד, ונמצאת מקלל - ואכן משווה את מעמדם לענין החזרת מדינת-ישראל לממדיה שבהחלטת 'החלוקה', מימי 'לייק סקסקס' בנובמבר 1947 !
דיר בלק, אורי. חשוב על כל המשמעויות של כתיבתך.
העתקת קישור