חוקיות ואי חוקיות התשלומים בקיבוץ
הוספת תגובה לדף  גן שלנו מה יקר הוא - גני הילדים הקיבוציים ממומנים ומפוקחים על-ידי משרד החינוך. לפני שהחברים המופרטים משלמים מחיר מופקע, כדאי להם לברר מה אומר
שם הכותב:  עוזי בן צבי
דואר אלקטרוני  uzi@taixing.cc
מקום מגורים:  סין אבל עמיעד
נושא / כותרת  חוקיות ואי חוקיות התשלומים בקיבוץ
תוכן ההודעה:  אתמול בלילה עוד אני טורח ועונה לזמי ידידי מגעש על האי מייל האחרון עלה במוחי הקודח הרעיון המטריד, זמי טען כמו גם רונן שגביית התשלומים לבתי הילדים, גנוני החובה ובית הספר הם ממש לא חוקיים, טענתי אני שבקיבוץ השיתופי תשלומים אלה קיימים אבל חבויים מהעין לחבר הפשוט, ההפרטה מציפה אותם, ואז נזכרתי שבעצם יש תקנון, התקנון הוא קדוש, חוק מדינה חתום וברור, בבואנו להתדיין אצל השופט/ת התקנון הספציפי לאותו קיבוץ מונח על שולחנה יחד עם אוגדן התקנות וחוק האגודות השיתופיות, ומה אומר התקנון בכול קיבוצי השינוי וגם בכול הקיבוצים השיתופיים, בואו ונקרא יחד:בפרק ב' יסודות הקיבוץ:סעיף 4. כל חבר קיבוץ קובע את מקום מגוריו הקבוע במקום הישוב של הקיבוץ, מעמיד לרשות הקיבוץ את מלוא כוח עבודתו, ומוסר לקיבוץ את כל ההכנסות והנכסים הנמצאים ברשותו או המגעיעם לידיו מכול מקור שהוא,והקיבוץ קובע את עבודתו של החבר על כול הקשור בה, (ועכשיו הקטע החשוב:) ומספק את כול צרכיולרבות צרכי התלויים בו היושבים כחוק בישוב הקיבוציבהתאם ליכולתו (של הקיבוץ כמובן)....וכו'

מה המשמעות של התקנון, שכול תשלום קטן או גדול, כול תשלום חביירים בקיבוץ השיתופי, והמתחדש, הוא לא חוקי, חדר אוכל, חשמל, רכב, וכול דבר אחר, החבייר נותן כול כוחו, קראתם נכון, אז מה הקטע? מה זה משנה אם מדובר בתשלום לגן או למרכולית? הרי רגילים היינו לקבל סדקית, ושאר מצרכים, חופשי כמו שהתחייב מהתקנון, והנה נדרשים אנו לשלם, מה זה כאן...
אני אומר דין פרוטה כדין מאה, זמי ורונן נא לא לעצור כאן נא להמשיך עד הסוף...
אני יושב ומחייך ומחכה לפיצוץ הגדול, הוא יגיע, זה בטוח.


העתקת קישור