ליקוי חינוכי
הוספת תגובה לדף  גן שלנו מה יקר הוא - גני הילדים הקיבוציים ממומנים ומפוקחים על-ידי משרד החינוך. לפני שהחברים המופרטים משלמים מחיר מופקע, כדאי להם לברר מה אומר
שם הכותב:  רונן סנדר
נושא / כותרת  ליקוי חינוכי
תוכן ההודעה:  אנשים כעוזי בן צבי עלולים להביא חוקרים למסקנות שאין כל קורלציה בין השקעות בחינוך לתוצאות בגיל הבגרות.
וכפי שכבר אמרתי בעבר, אין בכוונתי להגרר לרמתו של עוזי בנושא ההתדינות המשפטית עם נחשון. נושא שלעוזי אין מושג ירוק בפרטיו ולכן עדיף לו שיוריד את רמת הליכלוך.
משרד החינוך קבע מגבלות ותחם את נושא התשלומים למערכת החינוך מסיבות פדגוגיות ושום שר חינוך לא עירער על כך.
לתיחום זה בחינוך יש משמעות רבה יותר בקיבוץ דיפרנציאלי שם התהפכה הקהילה באחת משוות הכנסה לאוסף של פרטים עם אי שוויוניות קיצונית בהכנסה. זאת בניגוד לישובים אחרים בהם הרמה הסוציוכלכלית מתעצבת לאורך שנים.
בואו נתאר לנו שהמדינה, בדיוק עם הטיעונים הנכתבים באתר בעד הפקעת מחירים הייתה מעלה את מחיר הגנים ל 1400 ש"ח לחודש בטענה שזה למען הדורות הבאים ומחייבת את כלל האזרחים על פי חוק לשלם את הסכום.
ומי שלא טוב לו שישלח את ילדיו לגן בירדן.
תארו לכם איזה מהומה הייתה פורצת בציבור - ובצדק.
העובדה שמנהלים ואנשים כעוזי מעלים טיעונים מופרחים כנגד החלטות אלה מבלי שיש להם הבנה מינימלית, והעובדה שאנשים אלה בגלוי מצפצפים על החלטות ביתי המשפט.

מי שמעלה טענות מסוג זה סובל מעיוות קשה במערכת שיקול הדעת שלו.
העתקת קישור