לא רק בור ועם הארץ - גם מדמיין - עוזי צודק
הוספת תגובה לדף  גן שלנו מה יקר הוא - גני הילדים הקיבוציים ממומנים ומפוקחים על-ידי משרד החינוך. לפני שהחברים המופרטים משלמים מחיר מופקע, כדאי להם לברר מה אומר
שם הכותב:  זה חבר זה?
נושא / כותרת  לא רק בור ועם הארץ - גם מדמיין - עוזי צודק
תוכן ההודעה:  "האדם במרכז" (נתן טל, אידיאולוג השינוי והבלוף)
במרכז ללא מעגל מסביבו? מרכז של מה? ללא רשת שתשמור עליו, מרכז של מה? מרכז של היצירה האלוהית? מרכז היקום? החבר-במרכז והחינוך (לפיך הוא כלי שיווקי - הלו אין כאן סתירה - מי כתב כאן על טובת הילד? אתה או אני? קצת עקביות ואחריות לדברי שלך עצמך, (תגובות 9 שלך, 14 שלי - לגולשים...))

חבל שאתה מדביק אלי דברים ואח"כ מתווכח איתם:
"... ההבנה שלך את הקיבוץ (יהיה מסורתי או מתחדש) נשמעת לי מפחידה..." יפני? מה יפני ומה סיני?

כשביקשתי לפרק ולפרט את הגורמים ומלכדים והמפרקים, יצאת מהכיתה כי לא הבנת מה כתבתי... כשביקשתי ממך לתאר אותם, ולכתוב משנה סדורה. יוק! עדיין היית בחוץ ודיקלמת את חוברת השינוי (סליחה "שינוי אורחות חיים", ואת דברי נ-טל...) עדיין לא הבנת ולא הפנמת מה שכולם יודעים, ושעוזי חוזר ומסביר כאן כבר שנה: המתחדש-הוא-תחנת ביניים-משפטית...! נקודה
עוזי הוא גלוי וכנה, ובמילים שלו מתאר מה יקרה לכם. יש לו הגיון פנימי ומתבסס על אותם גורמים שציינתי ב-9: אינטריסים (מי ישלם לאורך זמן מסים כאלה?? מי יחזיק את הרשת? מי יתחזק את הסולידריות (ערב תרבות? = נשמת אפה של הקיבוץ שלך?).

במקום להתמודד עם השאלות שלי, אתה, מרכז-חבר-מרכז משמיץ, מקלל, מתחמק.
זה בטח הנוהג שלכם שם בכפר-הזמני-שלכם, שכולנו מרותקים לראות לאן הוא יתפתח המתחדש, ומי ינצח בו כוחות ה-ביחד או כוחות ה-לחוד, הישימו כסף "לילד של השכן"? ל"שכנה הערירית הזקוקה לתרופה של הרשת"? מי ינצח בעלי הוילות, האם אלה ימנעו מלקנות בגרושים את האזוריים העניים של ה"שכונה", או להפך, יציעו כספים לפיתוח השכונה יחד עם הדיירים העניים!?
כן חבר - כולנו סומכים על האינטליגנציה שלכם, גם סומכים על הדחפים, הערכים והמנהיגות שלכם.
עוד נראה... יהיה מרתק ובעיקר עצוב.
כך לך יום, אל תענה מיד, קרא שוב את הערותי הקודמות, ותענה לכולנו.
עוזי צודק!
העתקת קישור