איך מעבירים שינוי ..
הוספת תגובה לדף  גן שלנו מה יקר הוא - גני הילדים הקיבוציים ממומנים ומפוקחים על-ידי משרד החינוך. לפני שהחברים המופרטים משלמים מחיר מופקע, כדאי להם לברר מה אומר
שם הכותב:  לרום
מקום מגורים:  לחבר מהמרכז
נושא / כותרת  איך מעבירים שינוי ..
תוכן ההודעה:  חבר מהמרכז, רוב החברים אינו צריך להיות מטומטם,
כהגדרתך, על מנת שיעבור שינוי. אז איך זה הולך בפועל, איך גם מי שהתנגד מוצא עצמו מצביע בעד ?
קרא בעמודים אלה את אבישי גרוסמן 'תצפית אישית' ועל איך קונים שינוי ותראה תיאורן של שתי טכניקות בתחום, בסגנון המאמר הסיפורי המיוחד של גרוסמן, רק שתיים, בקיבוץ שלי כבר נוסו יותר - אחת, הצעירים המאיימים על השכבה הותיקה בעזיבה אם לא יתקבלו דרישותיה (וראה לצורך זה סיפורו של ותיק בעמק המזרחי בקיבוץ שקרס לאחרונה,איך שוכנע הוא להצביע בעד על ידי צעיר מחזיק בתפקיד מרכזי שעזב שבוע אחרי השינוי), השניה קניית שינוי על ידי הבטחת תנאים טובים יותר מהקיימים היום לשכבה שממנה יש פוטנציאל התנגדות לשינוי,למעשה קונים אותה..
פטנט נוסף הוא העלמת המונח שכר דיפרנציאלי מחוברות השינוי, ההצעה לחלוקת התקציב החדשה נמצאת עמוק בתוך החוברת, היכן שחברים כבר לא טורחים לקרוא (אצלנו - עמ' 3 סעיף ו' אחרי הרבהב הצהרות יפות על בטחון סוציאלי וקליטה). עוד - קרא במאמרו של סנדר 'החוק מת מצחוק' במדור 'דיסידנט' באתר זה - עדות הרשם על חברי כפר רופין "אנחנו פוחדים אפילו להגיד שאנחנו מתנגדים", איך יוצרים אוירת פחד בקיבוץ..
וכמובן צריכים גם חוסר עירנות לפרטים כמו הורים
שלא מבררים עד הסוף על מי תוטלנה עלויות החינוך שאחרי השינוי מול מימסד שממילא אינו שש למסור יותר מדי פרטים...
העתקת קישור