והחבר מהמרכז לא מבין בחינוך
הוספת תגובה לדף  גן שלנו מה יקר הוא - גני הילדים הקיבוציים ממומנים ומפוקחים על-ידי משרד החינוך. לפני שהחברים המופרטים משלמים מחיר מופקע, כדאי להם לברר מה אומר
שם הכותב:  חינוך והבחנות דקות
נושא / כותרת  והחבר מהמרכז לא מבין בחינוך
תוכן ההודעה:  לא רק שהחבר מהמרכז איננו מבין במדעים, איננו יכול או רוצה לנתח דברים לעומקם, כפי שראינו בתגובות קודמות שלו כאן, איננו יודע שכל מדע מנסה ליצור מודלים לחיזוי העתיד.. ובמקרה שלנו הסוציולוגיה של ה"מתחדש". ה"חבר" הזה לא יודע להבדיל ולהבחין בין "גורמים מפרידים או מרסקים" את הקהילה (כגון אינטרסים של אלה שעשויים להתעשר מה"שינוי", השפעת הסביבה הישראלית המפריטה כל מה שזז, כולל אחריות הממשלה לאזרחיה וכיו' - לבין גורמים "מאחדים" כגון חינוך שיוויוני לכל, מבנים סוציאל-דמוקרטיים לאיזונים ומניעת פערי שכר אדירים וכד'). ראינו ששפה זאת זרה לו. לא מבין ומאמין ש"סתם" הכפר-המתחדש ימשיך "כי-ככה".

אני מצטט מתגובה מס.9 לו במאמר של סנדר (שיהיה ברור ומדוייק): "...אנחנו נלחמים על קיום החינוך האיכותי והייחודי בקיבוץ לא בגלל שהוא מנוהל על ידי מקורבים כמו שכותב רונן אלא בגלל שהוא אחת הסיבות לאנשים רבים לרצות לחיות בקיבוץ..."
כלומר, לפיו, לא הילד המתחנך הוא הנושא, object, טובתו, התפתחותו התקינה והבריאה בעולם ובארץ קשים, העברת ערכים מתקדמים, הסוציאליזציה טובה ובריאה עם בני גילו ועם גילאים שונים (בגנים רב-גילאים הנהוגים בקיבוצים), בקיצור, הוא וכמותו (ציטוט) "... נלחמים על קיום החינוך האיכותי... שהוא אחת הסיבות לאנשים רבים לרצות לחיות בקיבוץ..." (אני חוזר ולא מאמין) יעני החינוך לדידו של "חבר" זה הוא כלי, אינסטרומנט, "תחבולה" להביא עוד אנשים לקיבוץ. יעני גישה אינסטרומנטלית- ותועלתית... לפי גישה זו עם כל שאר הגורמים להבאת אנשים-חברים חדשים ליישוב שלו לא יצלחו, ולא יבואו, למרות החינוך האיכותי - אזי לא תהיה לחבר זה שום בעיה לבטל את החינוך הזה - כי הפונקציה שלו הסתיימה.
עם חברים כאלה... מי צריך אויבים!

הודאה קשה ובלתי נמנעת: אם "חברים" כאלה הם השומרים על "הקיבוץ-המתחדש" - אזי אני חייב לאודות שעוזי ב"צ צודק: זה לא יותר מתחנת מעבר משפטית-סיווגית-גילאית (הותיקים) בין הקיבוץ לבין כפר-סתם-ככל-הכפרים בעולם.
העתקת קישור