נדרשת התייחסות ותגובה פומבית של מחלקת החינוך תק-צ
הוספת תגובה לדף  גן שלנו מה יקר הוא - גני הילדים הקיבוציים ממומנים ומפוקחים על-ידי משרד החינוך. לפני שהחברים המופרטים משלמים מחיר מופקע, כדאי להם לברר מה אומר
שם הכותב:  אזרח בעד הגינות
מקום מגורים:  בקילומטר ה-52
נושא / כותרת  נדרשת התייחסות ותגובה פומבית של מחלקת החינוך תק-צ
תוכן ההודעה:  תשלומי החובה - אליבא דהנהלות הקיבוצים ומוסדותיהם החינוכיים, אבל לא על פי חוקי מדינת-ישראל ותקנותיה - ראויים לבדיקה , להתייחסות, ובעיקר לתשובה פומבית של מחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית ! טיפוח הרמה המקצועית-פדגוגית שהוא בבת-עיניו של המדור לגיל הרך ועיקר תשומת ליבו ופעילותו, אסור שתגרום להתעלמות מן ההיבטים הלכאורה "טכניים" ו"שוליים" בהווית החינוך של ילדי חברים בקיבוצים (פחות מעניין אותי ארנקם של מי שבחרו בחינוך הקיבוצי לילדיהם, למרות שאינם מעוניינים בשאר מרכיבי ההשתייכות לקיבוץ, אם כי אני בהחלט גאה בכך שהכירו ברמתו ועושרו של החינוך הקיבוצי). העמסת תשלומים בגין שירותים בסיסיים וחיוניים על תקציבם או ארנקם הפרטי של חברי (!) הקיבוץ באופן לא דיפרנציאלי (תשלומים קשוחים וקבועים עבור השירות ללא התייחסות ליכולתם הכספית של החברים), לצד יצירת פערי הכנסה ביניהם (תמחור עבודתם על פי "ערכה בשוק", בניגוד לעקרון "ההוא" של שוויון ערך העבודה), היא פרי גישה צינית ותועלתנית שפשתה גם במקומותינו. ה'עוגות' שלנו אינן שוות בגודלן, כי חומרי האפייה ויכולות האפייה שלנו שונות. 'לאכול מכל העוגות פרוסות בגודל שווה' על מנת שמן העוגה של האופה היותר מוצלח, שהוא לא פעם גם הבעלים של התנור, ישאר יותר - זאת גישת 'אדם לאדם זאב', ו"מה איכפת לי ממך ?! העיקר שאני מסתדר!". כאמור: אפילו החוקים והתקנות מדינת-ישראל, הנעשית יותר ויותר חברה ניאו-ליבראלית רחמנא ליצלן, שמים 'גבול' לענין תשלומי-יתר. אל לקיבוצים להיות פורצי-גדר ומשיגי-גבול. תשובתה הפומבית של מנהלת המדור לגיל הרך של מחלקת החינוך בתנועה הקיבוצית נדרשת; בפומבי ! ומוטב שתפורסם לפני תחילת שנת-הלימודים שבפתחה אנחנו ניצבים. א.ב.ה.
העתקת קישור