אנטרופולוגיה - כמו כל מדע מנסה לחזות את העתיד
הוספת תגובה לדף  החוק מת מצחוק - פרוטוקול של ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא השינוי בקיבוצים שופך אור על האופן בו נראים תהליכי השינוי בעיני החוק
שם הכותב:  אנטי-אנטי-רוולוציה
נושא / כותרת  אנטרופולוגיה - כמו כל מדע מנסה לחזות את העתיד
תוכן ההודעה:  חס וחלילה חבר-מרכז, לא אזלזל באינטליגנציה של אף אחד!

המדע - תכליתו להבין, לדעת את המציאות, תוך כדי הסתכלות ביקורתית, עצמאית, נקייה. כמו כן המדעים מנסים, כל אחד בתחומו, לייצר מודלים לחיזוי עתיד נושא המחקרו. (משם התפתחו המדעים היישומיים).
בכל דיסציפלינה מדעית קיימים כלים ומרכיבים שונים. בסוציולוגיה, בין מרכיבי המודלים לחיזוי התנהגות חברתית-אנושית, ישנם לדוגמה: הרגלים, תרבות (במובן הרחב ביותר), הסביבה המשפיעה על נושא המחקר, אינטרסים (!!),ערכים, עקרונות (המסד האידיואולוגי-ערכי), ועוד...

הסתכלות מדעית מחייבת לזהות ולפרק את המרכיבים (של השינוי במקרה הזה), לשכלל את עוצמתם, לבחון אותם טוב טוב, לראות האם הם משתנים בתוכם, בעוצמתם, בכיוונם - על פני ציר הזמן וכד'.

בוא חבר-מרכז ונעשה תרגיל קטן:
אם "נושא המחקר שלנו" כאן הוא "הקיבוץ-המתחדש", אזי הווקטורים הדוחפים ביותר להפרדות מהקיבוץ השיתופי (אחריות אישית ומשותפת) לעבר המתחדש (אחריות רק אישית) "כל אחד לעצמו" הם בעיקר:

א. "הסביבה המשפיעה" (החברה הישראלית המפריטה עצמה לדעת וזורקת מזה דור את כל ערכי הסולידריות והמבנה ומוסדות הסוציאל-דמוקרטיים שלה).

ב. תרבות וערכי המערב האינדיבידואליסטי, איתו כולנו כ"כ מזדהים ומושפעים.

ו-ג. האינטרסים האישיים של "דוחפי השינוי" (כן, תמיד יש אינטרסים).

הווקטורים המרסנים את השינוי הם, לדעתי 2:

א. הערכים והעקרונות שנשארו (במעורפל) לכמה ממנהיגי השינוי, (אולי ה"בושה" מפני ההורים, בריצתם את עבר "עגל הזהב" ועוד "עכבות" שילכו וישחקו).

ב. "האינטרס" המובהק להקרא "קיבוץ-מתחדש" - אינטרס כלכלי על מנת לא לאבד את זכויות המוקנות ליישוב המסוווג ככזה ע"י המדינה. - מותנה בהתנהלותו יותר מאשר בתקונו!! (שים לב!).

- כאשר הפור נפל עם החלטת השינוי, איזה מרכיבים הם השולטים, החזקים, המובילים לדעתך?
- איזה מרכיבים נחלשים ואיזה מתחזקים "תוך כדי תנועה" אל עבר יישוב או כפר רגיל?

חכמת המדעים היא באמת לפרק את אובייקט המחקר למרכיביו, לבחון ולדעת אותם טוב טוב, ואחר כך להרכיב אותם ביחד, ולבחון שוב איך כל המרכיבים מתפקדים בהרמוניה, ובמקרה שלנו כאן: לאיזה כיוון?!
אסתפק הפעם בשאלות הללו.

אם ברצונך לדעת (ואולי אפילו להשפיע) על כיוון התפתחות הקיבוץ המתחדש, פרק את מרכיביו, למד אותם, שכלל אותם, תרכיב אותם מחדש ותראה לאן, נכון לעכשיו, זה מוביל.

(בזה עוזי צודק, לא ישלמו מסים כפולים! - אינטרס אישי), הערבות והרשת יתמוססו, אין תחזוקה של הערכים כגון סולידריות (לא רק בדיבורים אין, וודאי שלא בפעולות או ב"בפנים" של המבנה החברתי (אינ-הרנטי), להיפך - תבדוק.

נ.ב. חבר-מרכז, עוד הערה קטנה בנושא השינוי והקום-קום.
לא כל שלב ב"התפתחות" הוא אוולוציה, להבדיל מהקום-קום והלינה, ודגומאות נוספות, ההיווצרות של מעמדות כלכליים מובהקים, מובחנים ולפי הגדרה, אינ-הרנטיים למבנה החברתי-כלכלי החדש (יעני לא כתאונת או "כספי חוץ") בתוך אותו קיבוץ הוא-הוא מהפכה = רוולוציה, שכוונותיה הם, במפורש, לסתור את היסודות עליהם הקיבוץ היה מבוסס, ולבנותו על יסודות מנוגדים "חדשים ומתחדשים".
אין כאן שום אמירה שיפוטית אלא ניסיון זריז של תיאור המצב ופיתוח כלים לחיזוי העתיד, או ליתר דיוק: מה שהמייסדים עשו זאת "רוולוציה", מהפכה ממש כנגד העולם הקפיטליסטי והגולה, הדור שלנו עושה את מהפכת-הנגד = ה"אנטי-רוולוציה".

בברכה, חבר-חברהעתקת קישור