תשובה ל-60
הוספת תגובה לדף  החוק מת מצחוק - פרוטוקול של ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא השינוי בקיבוצים שופך אור על האופן בו נראים תהליכי השינוי בעיני החוק
שם הכותב:  מזכיר מופרט
נושא / כותרת  תשובה ל-60
תוכן ההודעה:  1. בנים לא משלמים בקליטה. הקיבוץ מקצה מגרשים והבנים משלמים על בניית הבתים והיוון הקרקע.
2. אין תשלום על מניית כניסה.
3. תמחור משרות - כמו בכל המקומות.
4. 75% מהנכסים הייצרניים שויכו לחברים הוותיקים. השיוך נעשה 1/3 באופן שוויוני, 2/3 לפי וותק. מתחלקים שווה (כולל חברים חדשים) בפירות של החלק שלא הופרט (25%).
5. לפני השיוך שופצו דירות החברים.
6. החינוך הופרט. בפועל כל הילדים הולכים לחינוך הבלתי פורמלי. יש סיבסוד של 20% לתשלומי חינוך.
7. כל האוכלוסיה מבוטחת בביטוחי בריאות הממומנים מהמיסים על השכר שמשלמים החברים.
8. מצב דיור הקבע טוב לכל החברים. יש פערי הכנסה המוקטנים במשהו ע"י חלוקת הרווחים.
העתקת קישור