יש גם אנטרופולוגיה אחרת (תגובה ל-55)
הוספת תגובה לדף  החוק מת מצחוק - פרוטוקול של ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא השינוי בקיבוצים שופך אור על האופן בו נראים תהליכי השינוי בעיני החוק
שם הכותב:  מזכיר של קיבוץ מופרט
נושא / כותרת  יש גם אנטרופולוגיה אחרת (תגובה ל-55)
תוכן ההודעה:  יש קיבוצים שבתהליך השיוך דאגו לכך שלכל החברים תהיה דירה בסטנדרט ראוי. היום הם עוסקים בקליטה לחברות של בני קיבוץ, כאשר ההחלטה היא שאותם כללים שחלים על החברים הוותיקים יחולו גם על בני הקיבוץ המתקבלים לחברות. בנוסף לכך החליטו החברים הוותיקים כי בפירות של החלק שלא הופרט מהנכסים היצרניים יתחלקו כל החברים, כולל החברים החדשים, באופן שווה. התוצאה מזה היא בני המשק רוצים להתקבל לחברות. בקיצור, קיבוץ שהשתנה מספיק, ומגלה פתיחות כלפי צעיריו, מהווה כתובת אטרקטיבית להצטרפות, ובכך מבטיח את עתידו.
העתקת קישור