קצת מספרים לשם הדגמה-סימולאציה
הוספת תגובה לדף  החוק מת מצחוק - פרוטוקול של ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא השינוי בקיבוצים שופך אור על האופן בו נראים תהליכי השינוי בעיני החוק
שם הכותב:  אבא של אביגדור
נושא / כותרת  קצת מספרים לשם הדגמה-סימולאציה
תוכן ההודעה:  נניח לשם ההדגמה 3 חברי קיבוץ שתקציביהם/משכורותיהם (וכאמור - יש הבדל גדול בין שני המושגים, אותו בדיוק הבין בני מייד, ולך עוזי אנסה להסבירו שוב) הן - לחבר א' 1000 ש"ח לחודש, ל-ב' 2000 ש"ח ול-ג' - 3000 ש"ח.

הפערים ההתחלתיים בין תקציביהם/משכורותיהם הם - בין א' לב' פי 2 ובין ב' לג' - פי 1.5 ובין א' לג' - פי 3. בשיטת ה'תקציבים' המסורתית בקיבוצים, על פיה משלמים קופת הקיבוץ (ב'שיתופיים') או כל חבר וחברה (ב'דיפרנציאליים') את מיסיהם לממלכה - נניח 15% מס - מן השכר/תקציב הממוצע(!) של שלושתם שהוא 2000 ש"ח -
משלם א' 300 ש"ח ונשאר עם 700 ש"ח;
ב' משלם 300 ש"ח מס ונשאר עם 'הכנסה פנוייה' של 1700 ש"ח
וג' משלם גם הוא 300 ש"ח מס ונשאר עם 2700 ש"ח.

עכשיו הפער ביניהם הוא: פי 2.43 בין א' לב', פי 1.59 בין ב' לג' ופי 3.86(!) בין א' לג'.

מזה כמובן משלמים מיסי קהילה, בדרך כלל בטווח סכומים די קשוח, המתחשב רק חלקית ב'הכנסה הפנוייה' בפועל (בד"כ בין 800 ל-1000 ש"ח). מכנים שיטת מס כזאת 'מס רגרסיבי', נסוג, כי משלמים מס יחסי (!) גבוה יותר ככל שמשתכרים פחות !
לעומת זאת, אם התשלום לא יהיה עפ"י ההסדר המניח "שכר ממוצע" של כל החברים המועבר אליהם אם בשירותים ואם במוצרים כ'תקציבי (!) קיום', אלא יניח שכר/הכנסה אישיים ודיפרנציאליים (שונים) עפ"י המקובל לגבי כל אזרח משלם מיסים בישראל - תשלום המס (הפרוגרסיבי- מתקדם) יהיה, וההכנסה הפנוייה תהיה (בהתאמה)- לא' 150 ש"ח מס ו-850 ש"ח הכנסה פנוייה; לב' 300 ש"ח מס ו-1700 ש"ח 'פנוייה'; ולג' 450 ש"ח מס ו-2550 ש"ח 'פנויים'.
עכשיו הפערים ביניהם יהיו (רק): בין א' לב' פי 2, בין ב' לג' פי 1.5 ובין א' לג' פי 3. (כמו הפערים ההתחלתיים, שתשלום המס הפרוגרסיבי משמר, לעומת העוות של המס הרגרסיבי, הממעיט את הכנסת מיעוטי ההכנסה עוד יותר !).

אנא בדוק את המספרים (גם אני אף פעם לא הייתי טוב בחשבון), סדר אותם בטבלה מתאימה, והסק את המסקנות בעצמך.
בני הצעיר כבר הבין: המשתכר הרבה ישתכר עוד יותר - גם בסכום אבסולוטי וגם באופן יחסי לאחרים - בשיטת ה'מס על תקציב קיום ממוצע', לעומת המס אם יושת עליו כמס ריאלי עפ"י הכנסתו האמיתית, כמו בכל מקום שמחוץ ל'קיבוץ'.
עכשיו גם ברורים (אני מקווה) בין היתר:

1. מניעיהם של המשתכרים/מקבלים הכנסה בסכומים הגבוהים לשמר את שיטת ה'תקציב' האפשרית רק כאשר נשמר 'סווג הקיבוץ'.

2. מניעיהם להפריט בפועל כמה שאפשר, ולקבל ל'כיסם' ולהחלטותיהם הפרטיות סכום כמה שיותר גבוה. כי מס הם ישלמו כמו המשתכרים/מכניסים מעט, והכנסתם הפנוייה הנתונה לשיקולם האישי על מה ואיך להוציאו, תשאר גבוהה יותר משל נמוכי השכר או ההכנסה.

עכשיו זה יותר ברור? בלשון העם אומרים על כגון זה: "לאכול מן העוגה (הכנסה דיפרנציאלית) וגם להשאיר אותה שלימה (לשלם מס עפ"י הממוצע כמו ב'קיבוץ של פעם'). או - להנות מן הדבש מבלי להפגע מן העוקץ.

א.ש.א.
העתקת קישור