If you can`t bit them join them
הוספת תגובה לדף  החוק מת מצחוק - פרוטוקול של ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא השינוי בקיבוצים שופך אור על האופן בו נראים תהליכי השינוי בעיני החוק
שם הכותב:  חבר מהמרכז
נושא / כותרת  If you can`t bit them join them
תוכן ההודעה:  זמי - אם אתה חסיד של גישור, למה לא תצטרף לצוות השינוי ותשפיע מבפנים?

אין ספק שתוכל לתרום הרבה.

אבל לשם כך:
א. צריך שתתחייב לעבוד בצוות על כל המשתמע מכך.
ב. צריך שהצוות יפנה לך מקום בתוכו.

שני תנאים פשוטים אלו עושים את ההבדל בין שיתוף נכון לשיתוף שגוי של חברים בתהליך.

בהצלחה
העתקת קישור