"מפי יונקים ועוללים יסדת עוז"
הוספת תגובה לדף  החוק מת מצחוק - פרוטוקול של ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא השינוי בקיבוצים שופך אור על האופן בו נראים תהליכי השינוי בעיני החוק
שם הכותב:  אבא של קיבוצניק צעיר
נושא / כותרת  "מפי יונקים ועוללים יסדת עוז"
תוכן ההודעה:  "המלך הוא עירום" העז רק הילד הקטן לצעוק ב"בגדי המלך החדשים" כלפי השקר והתרמית הגסים, שכולם חששו להודות בהם (כי ייחשבו, כך פחדו, טיפשים ועוורים למציאות). סיפרתי לבני הצעיר, תלמיד בי"ס (!) על ההבדל בין הגדרת 'העברת כספי קיום' לחברי הקיבוץ כ'תקציב', גם אם בפועל הם 'משכורת דיפרנציאלית' לכל דבר, לבין הגדרתם כ'שכר' או 'הכנסה'. הסברתי לו בין היתר את ההתייחסות השונה של 'שלטונות המס' וגופי ממלכה אחרים, ורשויות המשפט, ל"קיבוץ" שנהוג בו "תקציב", לעומת 'ישוב' או 'חבר אנשים' סתם, בהם חלות כל החובות ומוקנות כל הזכויות על כל פרט ופרט באופן נפרד ועל פי אמות מידה ישירות וספציפיות, החלות על פרטים במדינת-ישראל. זאת לעומת חישובי ה'ממוצעים' וההתייחסות הקולקטיבית לחברי "קיבוץ". בני הצעיר חשב קצת (ממש לא הרבה !) והפליט: בטח שמי שמקבל הכנסה או משכורת או תקציב גבוהים מרויח עוד יותר, ומי שמקבל מעט כסף יקבל עוד פחות ! לראשונים יקחו מיסים לפי הממוצע שהוא פחות ממשכורתם באמת, ולאחרונים יקחו יותר ממה ש'מגיע' להם לשלם, כי יחשבו את מיסיהם, שוב, לפי הממוצע - המוטה כמובן כלפי מעלה, הרחק מעל למשכורות או ההכנסות האמיתיות שלהם, בהשפעת ההכנסות או המשכורות הגבוהות מן הממוצע. זאת מתמטיקה פשוטה, לא, אבא ? "הרי זה ברור מאליו, ווטסון ידידי" נהג שרלוק הולמס להגיד לחברו. מישהו מאיתנו עדיין צריך את שרלוק הולמס או את הנס כריסטיאן אנדרסן כדי להודות בכך ש"המלך הוא עירום" ? אבא של אביגדור.
העתקת קישור