קיבוץ שדן בשינוי כראוי
הוספת תגובה לדף  החוק מת מצחוק - פרוטוקול של ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא השינוי בקיבוצים שופך אור על האופן בו נראים תהליכי השינוי בעיני החוק
שם הכותב:  סוקר ושומר
נושא / כותרת  קיבוץ שדן בשינוי כראוי
תוכן ההודעה:  הגיעו לידיי מסמכים מקיבוץ מסויים, שנערך בו לאחרונה הליך של דיונים בשינויים מסויימים באורחות חייו ובתקנונו. הוקם צוות (לא 'מעור אחד' מבחינת עמדות משתתפיו כלפי שינויים בכלל והמוצעים בפרט !), שהגיש הצעותיו לאסיפת החברים. זאת - לאחר דיון בכל סעיף שהוצע בו שינוי, החזירה אחדים מהם לצוות להבהרות ובדיקות נוספות. הצוות אכן גילה בעיה בסעיף מסויים, והחליט לפנות ל'רשם האגודות השיתופיות' כדי לקבל את חוות-דעתו לפני (!) ההגשה של הצעת-ההחלטה על השינוי (שלפי התקנות נדרש לו אישור 'הרשם')לאסיפה. כך, בסופו של דבר, אם יתקבל השינוי 'על דעת האסיפה' באותו הקיבוץ - הוא יתקבל באופן החוקי והנכון משפטית, ואישור 'הרשם' מובטח לו (תמיד פתוחה הדרך, או שהאסיפה לא תחליט על השינוי, או שלאחר קבלתו ואישורו ע"י 'הרשם', יפנה מי שיפנה לבית המשפט בעתירה מתאימה). כך - לעניות דעתי - נכון לנהוג, כדי לא להכשל במכשולים משפטיים ולא 'ליפול לבורות חוקתיים'. ס.ו.
העתקת קישור