איזה רוב לשינוי
הוספת תגובה לדף  החוק מת מצחוק - פרוטוקול של ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא השינוי בקיבוצים שופך אור על האופן בו נראים תהליכי השינוי בעיני החוק
שם הכותב:  זמי בן-חורין
מקום מגורים:  געש
נושא / כותרת  איזה רוב לשינוי
תוכן ההודעה:  סעיף 118 (מתוקן):
"הקיבוץ רשאי להחליט בדבר תיקונים או שינויים בתקנון זה אם נתקבלה על כך החלטה ברוב של 75% מכלל המצביעים בעד ונגד ובלבד שמספר התומכים לא יפחת 66.6% מכלל חברי הקיבוץ וניתנה הסכמת התנועה בכתב לתיקון התקנון ונמסרה הודעה מראש לניר שיתופי".

זה בשום מקרה לא דומה ל 51% משום מספר.
העתקת קישור