שינוי הקיבוץ - תקנון (לעוזי ולמישתנים למיניהם)
הוספת תגובה לדף  החוק מת מצחוק - פרוטוקול של ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא השינוי בקיבוצים שופך אור על האופן בו נראים תהליכי השינוי בעיני החוק
שם הכותב:  זמי בן-חורין
מקום מגורים:  געש
נושא / כותרת  שינוי הקיבוץ - תקנון (לעוזי ולמישתנים למיניהם)
תוכן ההודעה:  עד לפרסום תקנות הסיווג החדשות (התשס"ו 2005) לא הייתה בעצם מסגרת חוקית לשינוי, לכן נחקקו התקנות החדשות, כי היה צורך לעשות סדר בבלאגן.
לדעתי, כל השינוים שנעשו היו והינם בלתי חוקיים. למשל:
1. סמכויות האסיפה הכללית להחליט בכל עניין שהוא בתחום מטרות הקיבוץ וסמכויותיו ושאינו מנוגד ליסודות הקיבוץ (סעיף 86 בד"כ)
2. יסודות הקיבוץ (סעיפים 3-4) מדברות על בעלות הכלל על הקניין, שיוויון ושיתוף בכל שטחי הייצור הצריכה והחינוך, הקיבוץ מתחייב לספק את כל צרכי החבר והתלויים בו ועוד ועוד.

מכאן, שיש תחילה לשנות את התקנון ולאפשר לאסיפה לדון ולהחליט בכל נושא, גם נושא שמנוגד ל"יסודות הקיבוץ".

רק אחרי שינוי התקנון, ניתן לדון בשינוי נוסף בהתאם לסעיף 118 על הורציות שלו.

עכשיו בבקשה תספרו לי איזה קיבוץ עבר דרך זו?

בארה"ב יש חוקה ותיקונים, חוקה שנכתבה על ידי "זקני חכמי הדור", לחוקה זו מתייחסים האמריקאים בכבוד אין סופי והם שומרים עליה מכל משמר.
אנחנו, העם הנודד והארעי בכל מקום בו אנחנו יושבים (וכנראה גם בארץ ישראל על פי הרצינות שבה אנחנו מתייחסים לחיינו כאן על כל היביטיהם), רומסים בריש גלי, בבוטות ובזלזלו את זכויותיהם של חברי הקיבוצים, וגם את זכויות האזרחים ואת אלו של שכנינו, וזה לא במקרה !!!

זה לא במקרה כי חברי הקיבוצים נזדקקו לשילטון שיחוקק חוקים על מנת להגן עליהם בפני חבריהם, וזה לא במקרה כי נציגי החוק, לפעמים הם הראשונים שרומסים את החוק ברגל גסה.

קראו את עיתוני סוף השבוע בהם מככבים, צחי הנגבי, חיים רמון, הנשיא משה קצב, אביגדור יצחקי, אז אין מה להיות מופתע, בטח לא להיתמם.

העתקת קישור