התקנון = שמירה על החבר
הוספת תגובה לדף  החוק מת מצחוק - פרוטוקול של ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא השינוי בקיבוצים שופך אור על האופן בו נראים תהליכי השינוי בעיני החוק
שם הכותב:  לא מאמין למה שכתוב
נושא / כותרת  התקנון = שמירה על החבר
תוכן ההודעה:  לאחר מסקנות ועדת הסיווג:
תקנון האגודה (בעיקר במתחדשים) היא לא על מנת לשמור על האגודה אלא בעיקר על מנת לשמור על החבר הבודד, שתהיה ערבות הדדית, שיטפלו בתלויים, שתהיה שקיפות בניהול.

הבנת את זה? - מי שלא מיישם ואוכף את החוקים, הינו עבריין!

זה יסוד הדמוקרטיה, וכל זאת לא על מנת להעלים עין מעוולות המתחדשים.
בשביל זה נתן טל הלך לועדה, על מנת שיפרידו בין קיבוץ למתחדש, ושבזה ישמרו זכויות החברים - וכל זאת על מנת להשאר "קיבוץ".

מה לא ברור בזה?
העתקת קישור