שולה - הרשם אינו עבריין.....
הוספת תגובה לדף  החוק מת מצחוק - פרוטוקול של ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא השינוי בקיבוצים שופך אור על האופן בו נראים תהליכי השינוי בעיני החוק
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  סין - עמיעד
נושא / כותרת  שולה - הרשם אינו עבריין.....
תוכן ההודעה:  שולה זה שסמדר ז"ל אמרה על הרשם שהוא עבריין עדיין לא הופך את הרשם לעבריין, בכלל אם לדייק אז אני בטוח שהרשם הולך לישון טוב, הוא לא עובר על החוקים שבהם הוא חי, מי שעובר, "רק בתיאוריה לא במעשה חס ושלום" זה כולנו כולל את, מרגע שאת כחברת קיבוץ פועלת שלא בהתאם לתקנון, ופוגעת בסעיף מסעיפיו, את עבריינית, זה כמו הנהג הישראלי המצוי, תראי לי אחד ששומר על כול חוקי התנועה כלשונם, אחד, מהמפכ"ל ומטה, אחד.
כנ"ל חברי הקיבוצים, אבל לא הולכים בינתיים לבית הסוהר בגלל שמפרים את התקנון, שלמרות שחותמת הרשם נותנת לו תוקף רשמי והוא כפוף לחוק האגודות השיתופיות, אז עדיין מעטים, אם בכלל הועמדו לדין על הפרתו בכול שנות הקיבוץ.
מתי הוא התקנון בשימוש, בעיקר כאשר החבר מנסה לכפות על הקיבוץ איזה דבר שהוא בניגוד לתקנון, אז בית המשפט משתמש בחוק ובתקנות בכדי להשיב את פני הקיבוצניק רייקם.
באשר להתחייבות של הרשם לסיים את שינויי התקנון עד ה 30 ליוני, ובכן, 200 קיבוצים עשו שינויים שהרחיקו אותם מרחק די רב מהתקנון הישן, כול הקיבוצים הללו לא העבירו את השינוי שהתקבל בחוברת השינוי לשינוי פרטני בתקנון הקיבוץ, למה? כי זו עבודה משפטית לא פשוטה הדורשת שפה משפטית מדויקת, כל שינוי שכזה בכול סעיף צריך להיות מובא לדיון באסיפה ולאישור על פי סעיף 118 הישן או החדש, זהו תהליך שיכול להמשך שנים, כי יש 125 סעיפים שבכול אחד צריך לשנות דבר מה.
לצורך העניין עלי לציין שקיבוצים שעברו בהן חוברות השינוי ברוב הנדרש על פי 118, ואם עמד הרשם על כך שהקיבוץ יעביר את חוברת השינוי ברוב הנדרש, מדוע הוא עשה כן? אם איננו מכיר בחוברת השינוי עצמה כשינוי בתקנון?
מכיוון שהרשם מאשר את חוברת השינוי לאחר שעברה את ההצבעה, המשמעות היא שהוא מאשר למעשה את החוברת כעומדת מעל התקנון, אם זה המצב אין מה לבוא אליו בטענות, אם רוצים לבצע שינוי בתקנון ב 200 קיבוצים, זאת היא משימה קולוסאלית, לדעתי יש להקים עבורה צוות תנועתי, לקיבוץ הבודד אין שום אינטרס לשנות את התקנון כאשר יש לו חוברת מאושרת על ידי הרשם.
עוזי
העתקת קישור