שימו לב: ההרחבות הקהילתיות בצפון התרוקנו !
הוספת תגובה לדף  החוק מת מצחוק - פרוטוקול של ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא השינוי בקיבוצים שופך אור על האופן בו נראים תהליכי השינוי בעיני החוק
שם הכותב:  שיתופיסט צמוד לקרקע
נושא / כותרת  שימו לב: ההרחבות הקהילתיות בצפון התרוקנו !
תוכן ההודעה:  ב'דף הירוק' המופץ היום מצטט נחמן גלבוע את הדו"ח 'ע המצב' שהכינו 2 רכזי הלווי בגליל המערבי. אחת העובדות: כל השכונות הקהילתיות ('הרחבות') בקבוצי הצפון (פרט לזו שב'יסעור') התרוקנו מתושביהן, רובם משפחות עם ילדים קטנים. לא הוזכר שעור חברי הקיבוצים ותושביהם הקבועים שעזבו מול אלה שנשארו צמודים לבתיהם ולקרקע שתחתם, למרות מטר הטילים. האם ניתן להסיק מכך ש-
"Easy come, sasy go" (מה ומי שבא בקלות גם נוטש ומסתלק בקלות) ? כלומר: תושבי ה'הרחבות', עליהן בנו הקבוצים שאוכלוסייתם הזדקנה והדלדלה את 'צמיחתם ה דמוגראפית', הם בעצם 'משענת קנה רצוץ' לעת צרה ומצוקה ?! או קליטה לחברות ושותפות ממש, או שאין תוחלת ?
העתקת קישור