עתירה נגד הרשם. פרסום מהצוות התנועתי
הוספת תגובה לדף  החוק מת מצחוק - פרוטוקול של ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא השינוי בקיבוצים שופך אור על האופן בו נראים תהליכי השינוי בעיני החוק
שם הכותב:  חושב ומסיק
נושא / כותרת  עתירה נגד הרשם. פרסום מהצוות התנועתי
תוכן ההודעה:  ל'מקור ראשון', מגיב מס. 11 (כמה עובדות על ה'רשם'): 1. אם יש מי שסובר (עם ראיות מתועדות !) ש'רשם האגודות השיתופיות אינו ממלא את תפקידו, על פי סמכויותיו וממה שמתחייב מן הנסיבות 'בשטח' - פתוחה לפניו הדרך לעתור לבית משפט מינהלי (מחוזי) או לבג"צ. ה'רשם' הוא פקיד ממשלה (במשרד התמ"ת), וניתן לעתור כנגדו (אינני משפטן, אבל זה מה שלמדתי לדעת). 2. נכונה הדרישה שהצוות התנועתי שעל הקמתו פורסם (האם באמת כבר הוקם והתחיל לפעול ?) יעמיד לרשות הציבור את פרטי הפניות אליו, את פרטי הטיפול בפניות, ואת הסיכומים ! צדק (במידה שאנחנו עוסקים בתחום שצדק והגינות מגדירים אותו) צריך לא רק להעשות, אלא גם להראות כמה שנעשה ! אבל אם לא נעמוד בתוקף על דרישתנו זאת, אף אחד ב'מימסד' לא ינדב לנו אינפורמציה.
העתקת קישור