שאלה לניתאי קרן
הוספת תגובה לדף  חברים תותבים - לנקלטים במסגרת "הצמיחה הדמוגרפית" קוראים "חברים חדשים", "חברים בעצמאות כלכלית", או "חברים בחופשה מיוחדת". משכורתם זורמת לכיסיהם
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  שאלה לניתאי קרן
תוכן ההודעה:  כתבת בדף הירוק:
"הבנים אשר התקבלו לחברות מלאה ברבדים, הגיעו לקיבוץ וקיבלו בית, אינם נדרשים לשלם עבור הבית! מועד ההתחשבנות בין הקיבוץ לבנים על ערך הבית יהיה מועד שיוך הדיור ובמסגרת מערכת האיזונים בה ייבחנו זכויות הוותק שלהם אל מול ערך הבית כמו כל שאר החברים." סוף ציטוט.

שאלתי היא זו:
מאחר ושיוך הדירות נעשה "על חשבון דמי העזיבה המגיעים לחבר" ובהנחה ש"ערך הבית" שווה לחבר "הישן" כמו ל"חדש", כמה כסף יצטרכו "החדשים" לשלם ב"מסגרת מערכת האיזונים" שלכם במועד השיוך? (אם "המועד הזה יגיע אי פעם).

שהרי לבית אב שהוא זוג של בעלי 40 שנות וותק "מגיע" כחצי מיליון שקל דמי עזיבה! בעוד לזוג "חדשים" בעלי וותק אפס - "מגיע" אפס.
העתקת קישור