חבר לשעת צרה? - מי בצרות? אנחנו או אתם?
הוספת תגובה לדף  חברים תותבים - לנקלטים במסגרת "הצמיחה הדמוגרפית" קוראים "חברים חדשים", "חברים בעצמאות כלכלית", או "חברים בחופשה מיוחדת". משכורתם זורמת לכיסיהם
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  סין - עמיעד
נושא / כותרת  חבר לשעת צרה? - מי בצרות? אנחנו או אתם?
תוכן ההודעה:  כותב כאן דיפלודוקוס קשישא ש"מצאתי לי חבר לשעת צרה" ואני תמה מי כאן בצרות? יזהר ואנוכי (מודה שנינו מאצבע הגליל אז אולי יש בנו איזה גן דפוק) אנחנו או אתם, אני קם בבוקר עם חיוך, נדמה לי שגם יזהר, רובם הגדול של חברי עמיעד וגבולות גם הם כך, אז אולי תסביר לי הוגה דעות נכבד, מי משנינו בצרות? אגב חברים כמו יזהר יש רבים, הם כמו ניתאי קרן ישחטו כאן, יירמסו וישוקצו על שאינם מסכימים לדעה שהקיבוץ המשתנה הוא אם כל חטאת.
אז אמור לי מי משנינו בצרות, אתה המנסה בכל הכוח למנוע את השינוי, או אני שכבר צלחתי את הרוביקון ואני שמח ובר לבב?
עוזי
העתקת קישור