נכון, יפה ומכובד
הוספת תגובה לדף  כיסופים וכספים
שם הכותב:  חנן שליב
דואר אלקטרוני  mhshaliv@tizrael.org.il
מקום מגורים:  קיבוץ יזרעאל
נושא / כותרת  נכון, יפה ומכובד
תוכן ההודעה: 
צודק אלישע הן בהצגת הנושא הכספי והן במסקנות הפיננסיות האישיות העולות מחישוביו,אבל!
כדי לשכנע את החבר הממוצע ואף חלק מהפעילים בהווה ובעבר צריך לציין בצורה ברורה היכן יש להשקיע מאמצים ואמצעים והיכן צריך לשנות ואולי אף לשנות. למשל צריך להחליט ולבצע את איחוד 3 תנועות הנוער הכחולות כיוון  שהשילוש הנוכחי אינו רק בזבזני אלא מיותר על גבול האווילות. כנ"ל יוזמה כזו ואחרת המציבה אתגר של הקמת ישוב (קיבוצי?) במרחבי הר הנגב ויש עוד נושאים שאסור להשקיע בהם את מיסי הקיבוצים.
העתקת קישור