למאמרו של אבישי גרוסמן - נגד הרוח.
הוספת תגובה לדף  נגד הרוח
שם הכותב:  "אלי בובליל"
מקום מגורים:  עוזב קיבוץ
נושא / כותרת  למאמרו של אבישי גרוסמן - נגד הרוח.
תוכן ההודעה: 
1) הבעת דעה גם כשאינך במעמד היכול ליישם אותה
    היא אבן יסוד של מנהיג הרוצה להשפיע על סביבתו.
    מנהיג צריך להנהיג.
    --------------------- 
    צעק את עמדתך, צעק אותה חזק.
    ואם אינך מנהיג - שב בשקט כי לא חשוב ולא קובע מה אתה חושב.

    אין כאן עניין של "נאמנות עצמית לאמונתי" כפי שכתבת.

2)  כתבת ואני מצטט:
     "בדקתי את עצמי חזור ובדוק מה היתה עמדתי אם היה 
      מדובר בבני שלי...."
      ובהמשך כתבת:
     "תוצאות הבדיקה לא מובהקות לי".

      איך לא הגעת למסקנה ברורה שלצורך שחרור בנך
      היית מוכן לתת הכול...הכול !
      מוזר !
     --------
     האם אין כאן התייפייפות ?...התחסדות?... 
     כאילו דעותיך הן אובייקטיביות ומוגנות בפני  הסובייקטיביות ?..

3)  לעצם עניין שחרור המחבלים לצורך החזרת שבויינו:
      לא אומר מה לעשות.  
      אומר מה אין לעשות:
      אין לשחרר שחרור סיטונאי של מחבלים לצורך שחרור שבויינו.
      נקודה.
      ואם בני יהיה שבוי - אשנה דעתי.העתקת קישור