כמה מיושן ולא רלוונטי.
הוספת תגובה לדף  אדום מבפנים
שם הכותב:  יצחק שפאץ
דואר אלקטרוני  itsikshpatz@gmail.com
מקום מגורים:  צפון
נושא / כותרת  כמה מיושן ולא רלוונטי.
תוכן ההודעה: 
הרבה מהשיח במה שמכונה אצלנו ״שמאל״, איננו שמאל. שלי יחימוביץ מגדירה עצמה כמרכז סוציאל דמוקרטי. כמעט אוקסימורון. יש שם געגועים לשלטון מפא״י שהתפיסה השמאלית שם היא מיתוס. בכל מצב בו היו צריכים במפא״י להחליט בין העניינים החברתיים לעניינים הלאומיים, העדיפות תמיד הייתה לעניינים הלאומיים. תמצית התפיסה של שמאל היא היותו של האדם בראש סדר העדיפויות; רק אחר כך בא הלאום, הדת וכו׳. אם מכפיפים את האדם לשיקולים הלאומיים שתמיד מוגדרים על פי אינטרסים פוליטיים ובמקרים רבים - אישיים, זה כבר שמאל לאומי שאיננו שמאל. אז כל הכוח של השמאל ומה שהכותב הגדיר כ״התנחלות בלבבות״, היא פעולה מלמטה. ברגע שהשמאל מתחיל להיות היררכי ומוכוון מלמעלה, הוא מפסיק להיות שמאל. כשהכותב טוען שהוא צריך גב של מפלגת העבודה, הוא טוען שהשמאל זקוק לבוס.
העתקת קישור