דני - הרינג'ר הבודד מכה שנית.....
הוספת תגובה לדף  חברים תותבים - לנקלטים במסגרת "הצמיחה הדמוגרפית" קוראים "חברים חדשים", "חברים בעצמאות כלכלית", או "חברים בחופשה מיוחדת". משכורתם זורמת לכיסיהם
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  סין - עמיעד
נושא / כותרת  דני - הרינג'ר הבודד מכה שנית.....
תוכן ההודעה:  דני איש יוטבתה, באמת...
אני משוכנע שרוב הקיבוצים המשתנים לא עסקו בשינוי התקנון העתיק, ולא התאימו את תקנונם המאובק לחוברת השינוי שאושרה ברוב הדרוש.
מה לעשות? הרי אם אושרה החוברת ברוב הדרוש לפי התקנון, היה על הרשם לתת לה גושפנקא כשינוי בתקנון, ואם לא עשה כן, יעשה כן מיוזמתו, דהיינו, יגש הרשם לכל קיבוץ וקיבוץ, יבדוק את פרוטוקול האסיפה והקלפי שבהן אושרו החוברות, ישלוף חותמת ויחתים את החוברות כשינוי בסעיפי התקנון הרלוונטיים, ברור שהקיבוץ יוכרז קיבוץ מתחדש, או שיועיל הרשם להכריז עליו כמושב (עדיף מבחינתי), יאמר לי דני וגם לקוראים, מה ישיג אותו חבר כאשר יפנה אל הרשם לבצע חקירה, מכיוון שהרשם די מוגבל ויהיה עליו להערכתי לחקור כ 180 קיבוצים, מה יימצא בחקירתו?
אם יימצא שהשינוי עבר כחוק, בסיום החקירה יחתום על החוברת כשינוי בתקנון, היה וימצא שיש ליקויים בנוהל קבלת ההחלטות, ואלה בטלות ומבוטלות, זה יהיה מעניין, אני רוצה לראות את הקיבוץ שמתנהל שלוש-ארבע שנים כקיבוץ מתחדש, עושה חזרה לבלגן שהיה בו לפני השינוי, לכל היותר יציב ימנה ועד ממונה לישוב, ואז? נראה לך דני שניתן להחזיר עטרה ליושנה?
נראה לך שיש מצב שקיבוץ אחד, אחד... יעבור מהפך חזרה לקיבוץ שיתופי?
את יכול בבקשה להסביר לכולנו כאן באתר, מה בדיוק אתה רוצה להשיג? הרי אתה מעלה גיחוך על פניהם של כל מי שחווה את השינוי, עם או בלי החותמת של הרשם, אני מחכה בעניין לתוצאות הבדיקה.
עוזי
העתקת קישור