בעוד שבוע תסתיים הארכה להתאמת/שינוי התקנונים
הוספת תגובה לדף  חברים תותבים - לנקלטים במסגרת "הצמיחה הדמוגרפית" קוראים "חברים חדשים", "חברים בעצמאות כלכלית", או "חברים בחופשה מיוחדת". משכורתם זורמת לכיסיהם
שם הכותב:  דני
נושא / כותרת  בעוד שבוע תסתיים הארכה להתאמת/שינוי התקנונים
תוכן ההודעה:  במחצית חודש יולי, בעוד שבוע, תסתיים הארכה שנתן המחוקק (במקרה זה - מחוקק מישנה, כלומר: שר התמ"ת) לקבוצים המעוניינים להיות מסווגים כ'מתחדשים' או כ'עירוניים' ולא כ'שיתופיים' כמו עד עכשיו, לשנות ולהתאים את תקנוניהם ל'סווג' החדש, בו הם מעוניינים, ולהגיש לידיעת/אישור רשם האגודות השיתופיות. מעניין כמה מהקבוצים כבר עשו זאת. בעוד שבוע אפנה בכתב ל'רשם' לקבל את מספר הקיבוצים (ואם ניתן- גם את שמותיהם) שניצלו את זכותם לשנות את תקנוניהם, ולקבל לכך את הגושפנקא המאשרת. אשמח אם לא אהיה יחיד (!) שיפנה פנייה כזאת ל'רשם'. בקיבוצים שלא עשו את ההתאמה הדרושה בתקנונם, וחברים בהם סוברים שהשינוי נעשה בפועל מבלי לעגנו בשינוי מתאים בתקנון, שמורה הזכות לחבר/ה לפנות ל'רשם' ולבקש בדיקה/חקירה/החלטה עפ"י סמכותו.
העתקת קישור