מה שזמי שכח לספר
הוספת תגובה לדף  חברים תותבים - לנקלטים במסגרת "הצמיחה הדמוגרפית" קוראים "חברים חדשים", "חברים בעצמאות כלכלית", או "חברים בחופשה מיוחדת". משכורתם זורמת לכיסיהם
שם הכותב:  ניתאי קרן
נושא / כותרת  מה שזמי שכח לספר
תוכן ההודעה:  אכן, בערב על שינויים בגעש סיפרנו נציגי רבדים וגבעת חיים על השינוי בקיבוצנו. זה חלק מהאחריות והמחויבות שלנו לתרום מהידע והניסיון שצברנו לטובת מי שיכנס במסלול דומה כדי שימנע מהטעויות שלנו ויעשה זאת טוב ונכון יותר.

באותו ערב הביא זמי "סקופ" - הוא הקריא פירוט דף תקציב של משפחה ברבדים שמרוויה ברוטו כ- 15000 ש"ח ונותר לה בסופו של יום רק 3500 ש"ח "הכנסה פנויה". הוא הציג נתונים אלו כדי להראות איך עושקים את החברים בקיבוץ המתחדש. בבדיקה של שלושים שניות התברר לכלל ציבור חברי געש במועדון ומעבר לוידאו שזמי לא ממש עשה שיעורי בית. הייתרה בה דובר הינה אחרי חישוב הוצאות המשפחה בתוך הקיבוץ - כלבו, חינוך, הוצאות בריאות שאינן מופרטות, תקשורת, מים, חשמל, גז, ועוד ועוד. מה רבה הייתה המבוכה כשהתברר שזה הסכום העובר לבנק לחיסכון ו/או לבזבוזים. סכום שרבים בגעש היו מייחלים לו.

אני מביא זאת כדוגמה לשימוש במידע חלקי ולא שלם כדי להשחיר פנים ולקדם את טענותיך על גבו של אחר בצורה לא רצינית, לא מקצועית וגם לא הגונה.

ובאותו עניין לתוצאות השאלון שמציג זמי - אילו תשובות ענו חברי רבדים ואילו חברי גבעת חיים? כמה חברים שאלת בכל קיבוץ? האם מדובר במדגם מייצג? האם היו תשובות אחרות שקיבלת וצנזרת?

אני מזמין את מי שרוצה להרים טלפון אקראי לחברי רבדים ולשמוע מה באמת הם חושבים על השינוי ברבדים. מזמי אני מצפה ליותר רגישות וכבוד לאנשים שמנסים לעשות ברגישות וכבוד את מה שהוא בחוסר רגישות וחוסר כבוד מנסה לרמוס וברגל גסה.

העתקת קישור