קואופרציה
הוספת תגובה לדף  אדום מבפנים
שם הכותב:  שח
מקום מגורים:  יזרעאל
נושא / כותרת  קואופרציה
תוכן ההודעה: 
צודק דלומי הן בספור המבוא ההיסטורי והן בשאר הדברים על הקואופרציה וההתלהבות העכשוית ממנה  ובמיוחד בכל הקשור למחדלנו הזועק בכל הקשור לבנק "אופק". טוב עשה מזכירנו ניר מאיר  ב"התלבשו" על נושא הקואופרציה ודחיפתו במרץ ברחבי התנועה. אולם הוא טעה בגדול בתמיכתו במתווה  גז הטייקונים ולא התעשיינים שיכלו לקבל פתרונות מספר הטובים בהרבה מפתרון ביבי-תשובה וגם בזה ישנו הד לדברי דלומי על השתלטות הארגון והכסף על היחד וערכיו .
העתקת קישור