עין השופט ממשיך להיות שיתופי
הוספת תגובה לדף  פורום מזכירי קיבוצים שיתופיים, מעלה צביה, 17.11.2015
שם הכותב:  אלישע
נושא / כותרת  עין השופט ממשיך להיות שיתופי
תוכן ההודעה: 
עוזי בן צבי חוגג את התמעטותם של הקיבוצים השיתופיים. שיבושם לו. הדבר דומה למי שחוגג את התדרדרותה של החברה הישראלית, בכל הנוגע למשטר הכלכלי ההולך ומקצין אל עבר הגרוע שבמשטרים ברוח הקפיטליזם הקיצוני. כך דומה הדבר לחגיגת ההתדרדרות המדינית. אשר לעין השופט, הקיבוץ החליט ברוב של 75%, לשמור על סיווגו השיתופי. זאת כחלק מהפשרה הכוללת שאפשרה לגבש את המודל הייחודי שהקיבוץ בחר בו.
העתקת קישור