מי שהביא לאבדן המוניטין של "הקיבוץ המתחדש" היו אותם דוברים הקוראים לעצמם "שיתופיים"
הוספת תגובה לדף  סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי 15.10.15
שם הכותב:  עמיקם אסם
דואר אלקטרוני  osemt@afikim.org.il
מקום מגורים:  אפיקים
נושא / כותרת  מי שהביא לאבדן המוניטין של "הקיבוץ המתחדש" היו אותם דוברים הקוראים לעצמם "שיתופיים"
תוכן ההודעה: 

אני מוזמן להרצות בהרבה מוסדות...ולא אפרט.  דבר אחד אני אומר לך ובכאב גדול. מי שהביא לאבדן המוניטין של "הקיבוץ המתחדש" כצורת חיים ראויה, היו אותם דוברים (הקוראים לעצמם "שיתופיים") שרצו להוכיח לכל העולם ואשתו, שהקיבוץ שעבר שינוי כבר אינו קיבוץ.

כשאני כתבתי שהקיבוץ עבר מ"קומונה של יחידים" (חלוצית, משימתית...ועוד ועוד) ל"ישוב קואופרטיבי של משפחות" (אגודה שיתופית כהגדרתה) אמרו לי בכל מקום - "אבל."...(וכאן באו כל מיני שמות וכינוים)  "מהזרם השיתופי למדנו, כי הקיבוץ המשתנה כבר אינו קיבוץ כהגדרתו ורק רוצה להשאיר לעצמו ולחלק בין חבריו את האדמה והרכוש".

אני רואה את המעבר מקומונה (שמאד אהבתי לחיות בה גם בשדה בוקר וגם באפיקים...) לישוב קואופרטיבי, כצעד מקדם, ובעובדה לאגודה השיתופית ששמה אפיקים (חלופת האגודה בנושא הקרקע...בעלות משותפת על כל התעשיה והחקלאות...חיי קיבוץ מלאי תוכן בכל ימי החול והחגים...ערות הדדית...מיסוי פרוגרסיבי...ועוד) לאגודה השיתופית הזאת חזרו מאה ועשרים בנים ובנות והתקבלו לחברות מלאה.... אז במקום לראות בהם משהו חיובי, הקוראים לעצמם "שיתופיים" אומרים, "כן הם באו לקבל בית במחיר זול"....אז אם מהכיוון שלכם נשמעים דברים כאלה - למה שהציבור הכללי לא יראה את השיבה לקיבוץ כעסקת נדלן בלתי הוגנת, הנותנת למה שקורא לעצמו קיבוץ יתרונות של בעלות על הקרקע במחיר זול.

לסיכום, שלא תהיה לך ולכם טעות - אני לא תמכתי בשינוי, והיום אני אומר בגלוי, כי לא הבנתי את משמעותו...

ישוב קואפרטיבי (חלוצי, משימתי, משפיע על סביבותיו, יוצר מתכונת מיוחדת של קשר עם עובדיו השכירים - שתמיד בקיבוץ אך נחשבו שתופעה זמנית...שמעולם לא השתנתה - זה החזון (ונושא העבודה השכירה הוא אחד המרכזיים בחזון זה....לא כמו בימים שבהם דברו כל הזמן על "חיסול העבודה השכירה" . כי היא "תופעה זמנית"...ועם ציבור העובדים לא הצליחו ליצור שום קשר של שותפות (מישהו זוכר "סדר פסח" של מפעל קיבוצי בו משתתפים כל עובדיו - בעלים ושכירים כאחד?)

לכן - רדו מהשם הזה "המטה השיתופי"  ואל תראו בעצמכם צדיקי הכפר...יש תנועה קיבוצית אחת  עם כמה וריאציות אך עם מכנה משותף ברור המאפשר לקיבוץ להגדיר עצמו "אגודה שיתופית חקלאית" ולהתגאות בכך!

 

העתקת קישור